Psalmii  


Capitolul 85
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al fiilor lui Core
 • 1 Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne! Ai adus* înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov,
 • * Ezra 1:11; Ezra 2:1; Ps 14:7; Ier 30:18; Ier 31:23; Ezec 39:25; Ioel 3:1;
 • 2 ai iertat* nelegiuirea poporului Tău, i-ai acoperit toate păcatele; (Oprire)
 • * Ps 32:1;
 • 3 Ţi-ai abătut toată aprinderea şi Te-ai întors din iuţimea mâniei Tale.
 • 4 Întoarce-ne* iarăşi, Dumnezeul mântuirii noastre! Încetează-Ţi mânia împotriva noastră!
 • * Ps 80:7;
 • 5 În veci Te vei mânia* pe noi? În veci Îţi vei lungi mânia?
 • * Ps 74:1; Ps 79:5; Ps 80:4;
 • 6 Nu ne vei înviora* iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?
 • * Hab 3:2;
 • 7 Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta şi dă-ne mântuirea Ta!
 • 8 Eu voi* asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci El** vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui, numai ei să nu cadă iarăşi în nebunie.
 • * Hab 2:1; ** Zah 9:10; 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21;
 • 9 Da, mântuirea Lui este aproape* de cei ce se tem de El, pentru ca** în ţara noastră să locuiască slava.
 • * Isa 46:13; ** Zah 2:5; Ioan 1:14;
 • 10 Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea* şi pacea se sărută.
 • * Ps 72:3; Isa 32:17; Luca 2:14;
 • 11 Credincioşia* răsare din pământ, şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor.
 • * Isa 45:8;
 • 12 Domnul* ne va da şi fericirea, şi pământul** nostru îşi va da roadele.
 • * Ps 84:11; Iac 1:17; ** Ps 67:6;
 • 13 Dreptatea* va merge şi înaintea Lui şi-L va şi urma, călcând pe urmele paşilor Lui!
 • * Ps 89:14;
  Psalmii, capitolul 85  
Versetul zilei
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Matei 5:11
Pune-l pe pagina ta