2 Cronici  


Capitolul 32
 • Năvălirea lui Sanherib, împăratul Asiriei
 • 1 După* aceste lucruri şi după aceste fapte de credincioşie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda şi a împresurat cetăţile întărite, cu gând să pună mâna pe ele.
 • * 2 Imp 18:13; Isa 36:1;
 • 2 Ezechia, văzând că a venit Sanherib şi că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului,
 • 3 s-a sfătuit cu căpeteniile sale şi cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Şi ei au fost de părerea lui.
 • 4 S-au strâns o mulţime de oameni şi au astupat toate izvoarele şi pârâul care curge prin mijlocul ţinutului aceluia. „Pentru ce”, ziceau ei, „să găsească împăraţii Asiriei, la venirea lor, ape din belşug?”
 • 5 Ezechia s-a* îmbărbătat; a zidit** din nou zidul care era stricat şi l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo, în cetatea lui David, şi a pregătit o mulţime de arme şi de scuturi.
 • * Isa 22:9; Isa 22:10; ** 2 Cron 25:23; 2 Sam 5:9; 1 Imp 9:24;
 • 6 A pus căpetenii de război peste popor şi le-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetăţii. Vorbindu-le inimii, a zis:
 • 7 „Întăriţi-vă* şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă** temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratul Asiriei şi înaintea întregii mulţimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulţi decât cu el.
 • * Deut 31:6; ** 2 Cron 20:15; 2 Imp 6:16;
 • 8 Cu el este un braţ de carne*, dar cu** noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
 • * Ier 17:5; 1 Ioan 4:4; ** 2 Cron 13:12; Rom 8:31;
 • Trimişii lui Sanherib
 • 9 După aceea*, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim pe când era înaintea Lachisului cu toate puterile lui; i-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, şi la toţi cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună:
 • * 2 Imp 18:17;
 • 10 „Aşa* vorbeşte Sanherib, împăratul Asiriei: ‘Pe ce se bizuieşte încrederea voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim?
 • * 2 Imp 18:19;
 • 11 Oare nu vă amăgeşte Ezechia, ca să vă dea morţii prin foamete şi prin sete, când zice: «Domnul* Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei»?
 • * 2 Imp 18:30;
 • 12 Oare nu* Ezechia a îndepărtat înălţimile şi altarele Domnului şi a dat porunca aceasta lui Iuda şi Ierusalimului: «Să vă închinaţi numai unui altar şi să aduceţi tămâie numai pe el»?
 • * 2 Imp 18:22;
 • 13 Nu ştiţi ce am făcut noi, eu şi părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte ţări? Dumnezeii neamurilor acestor ţări au putut* ei să le izbăvească ţările din mâna mea?
 • * 2 Imp 18:33-35;
 • 14 Care dintre toţi dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinţii mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea?
 • 15 * nu vă amăgească Ezechia dar şi să nu vă înşele astfel; nu vă încredeţi în el! Căci dumnezeul niciunui neam, niciunei împărăţii n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea şi din mâna părinţilor mei: cu cât mai puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea!’”
 • * 2 Imp 18:29;
 • 16 Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit şi alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu şi împotriva robului Său Ezechia.
 • 17 Şi a trimis o scrisoare* batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva Lui: „După cum** dumnezeii neamurilor celorlalte ţări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot aşa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mâna mea.”
 • * 2 Imp 19:9; ** 2 Imp 19:12;
 • 18 Slujitorii lui Sanherib au strigat* cu glas tare în limba evreiască, pentru ca să arunce groaza şi spaima în poporul din Ierusalim, care** era pe zid, şi să poată pune astfel stăpânire pe cetate.
 • * 2 Imp 18:28; ** 2 Imp 18:26-28;
 • 19 Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrarea* mâinilor omeneşti.
 • * 2 Imp 19:18;
 • Nimicirea lui Sanherib
 • 20 Împăratul Ezechia* şi prorocul Isaia**, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta şi au strigat către cer.
 • * 2 Imp 19:15; ** 2 Imp 19:2; 2 Imp 19:4;
 • 21 Atunci, Domnul a trimis* un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toţi vitejii, domnitorii şi căpeteniile. Şi împăratul s-a întors ruşinat în ţara lui. A intrat în casa dumnezeului său, şi cei ce ieşiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia.
 • * 2 Imp 19:35;
 • 22 Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia şi pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, şi din mâna tuturor şi i-a ocrotit împotriva celor ce-i împresurau.
 • 23 Mulţi au adus Domnului daruri în Ierusalim şi au adus daruri bogate* lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălţat** în ochii tuturor popoarelor.
 • * 2 Cron 17:5; ** 2 Cron 1:1;
 • Boala şi moartea lui Ezechia
 • 24 În vremea* aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit şi i-a dat un semn.
 • * 2 Imp 20:1; Isa 38:1;
 • 25 Dar Ezechia n-a răsplătit* binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat** inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim.
 • * Ps 116:12; ** 2 Cron 26:16; Hab 2:4; 2 Cron 24:18;
 • 26 Atunci, Ezechia* s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul** vieţii lui Ezechia.
 • * Ier 26:18; Ier 26:19; ** 2 Imp 20:19;
 • 27 Ezechia a avut multe bogăţii şi multă slavă. Şi-a făcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi şi de toate lucrurile care se pot dori;
 • 28 hambare pentru roadele de grâu, de must şi de untdelemn, grajduri pentru tot felul de vite şi staule pentru oi.
 • 29 Şi-a zidit cetăţi şi a avut belşug de boi şi de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe* avuţii.
 • * 1 Cron 29:12;
 • 30 Tot Ezechia* a astupat şi gura de sus a apelor Ghihon şi le-a adus în jos, spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui.
 • * Isa 22:9; Isa 22:11;
 • 31 Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la* el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce**, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui.
 • * 2 Imp 20:12; Isa 39:1; ** Deut 8:2;
 • 32 Celelalte fapte ale lui Ezechia şi faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoţ, în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel.
 • 33 Ezechia a adormit* cu părinţii săi şi l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda şi locuitorii Ierusalimului i-au dat** cinste la moarte. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Manase.
 • * 2 Imp 20:21; ** Prov 10:7;
  2 Cronici, capitolul 32