Iov  


Capitolul 39
 • 1 Ştii tu când îşi fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice* când fată?
 • * Ps 29:9;
 • 2 Numeri tu lunile în care sunt însărcinate şi cunoşti tu vremea când nasc?
 • 3 Ele se pleacă, fată puii şi scapă iute de durerile lor.
 • 4 Puii lor prind vlagă şi cresc sub cerul slobod; pleacă şi nu se mai întorc la ele.
 • 5 Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură?
 • 6 I-am dat* ca locuinţă pustiul şi pământul sărac ca locaş.
 • * Iov 24:5; Ier 2:14; Osea 8:9;
 • 7 El râde de zarva cetăţilor şi n-aude strigătele stăpânului care-l mână.
 • 8 Străbate munţii ca să-şi găsească hrana şi umblă după tot ce este verde.
 • 9 Vrea bivolul sălbatic* să fie în slujba ta? Şi stă el noaptea la ieslea ta?
 • * Num 23:22; Deut 33:11;
 • 10 Îl poţi lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă? Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi?
 • 11 Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare? Şi-i laşi tu grija lucrărilor tale?
 • 12 Te laşi tu pe el pentru căratul roadelor tale, ca să le strângă în aria ta?
 • 13 Aripa struţului bate cu veselie, de-ai zice că este aripa şi penişul berzei.
 • 14 Dar struţoaica îşi încredinţează pământului ouăle şi le lasă să se încălzească în nisip.
 • 15 Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare.
 • 16 Este aspră* cu puii săi, de parcă nici n-ar fi ai ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nicidecum!
 • * Plang 4:3;
 • 17 Căci Dumnezeu nu i-a dat înţelepciune* şi nu i-a făcut parte de pricepere.
 • * Iov 35:11;
 • 18 Când se scoală şi porneşte, râde de cal şi de călăreţul lui.
 • 19 Tu dai putere calului şi-i îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie?
 • 20 Tu-l faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspândeşte groaza.
 • 21 Scurmă pământul şi, mândru de puterea lui, se aruncă* asupra celor înarmaţi;
 • * Ier 8:6;
 • 22 îşi bate joc de frică, nu se teme şi nu se dă înapoi dinaintea sabiei.
 • 23 Zăngăneşte tolba cu săgeţi pe el, suliţa şi lancea strălucesc,
 • 24 fierbe de aprindere, mănâncă pământul, n-are astâmpăr când răsună trâmbiţa.
 • 25 La sunetul trâmbiţei parcă zice: ‘Înainte!’ De departe miroase bătălia, glasul ca de tunet al căpeteniilor şi strigătele de luptă.
 • 26 Oare prin priceperea ta îşi ia uliul zborul şi îşi întinde aripile spre miazăzi?
 • 27 Oare din porunca ta se înalţă vulturul şi îşi aşază cuibul* pe înălţimi?
 • * Ier 49:16; Obad 1:4;
 • 28 El locuieşte în stânci, acolo îşi are locuinţa, pe vârful zimţat al stâncilor şi pe vârful munţilor.
 • 29 De acolo descoperă el prada şi îşi cufundă privirile în depărtare după ea.
 • 30 Puii lui îi beau sângele; şi acolo unde sunt hoituri*, acolo-i şi vulturul.”
 • * Mat 24:38; Luca 17:37;
  Iov, capitolul 39