Daniel  


Capitolul 12
 • 1 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail*, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare** cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris†† în carte.
 • * Dan 10:13; Dan 10:21; ** Isa 26:20; Isa 26:21; Ier 30:7; Mat 24:21; Apoc 16:18; Rom 11:26; †† Exod 32:32; Ps 56:8; Ps 69:28; Ezec 13:9; Luca 10:20; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8;
 • 2 Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică* şi alţii pentru ocară** şi ruşine veşnică.
 • * Mat 25:46; Ioan 5:28; Ioan 5:29; Fapte 24:15; ** Isa 66:24; Rom 9:21;
 • 3 Cei înţelepţi* vor străluci** ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele†† în veac şi în veci de veci.
 • * Dan 11:33; Dan 11:35; ** Prov 4:18; Mat 13:43; Iac 5:20; †† 1 Cor 15:41; 1 Cor 15:42;
 • 4 Tu* însă, Daniele, ţine ascunse** aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte.”
 • * Dan 8:26; Dan 12:9; ** Apoc 10:4; Apoc 22:10; Dan 10:1; Dan 12:9;
 • 5 Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu şi altul dincolo de malul râului*.
 • * Dan 10:4;
 • 6 Unul din ei a zis omului* aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât** va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?”
 • * Dan 10:5; ** Dan 8:13;
 • 7 Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă* şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic** că vor mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea†† poporului sfânt*† va fi zdrobită de tot.
 • * Deut 32:40; Apoc 10:5; Apoc 10:6; ** Dan 4:34; Dan 7:25; Dan 11:13; Apoc 12:14; †† Luca 21:24; Apoc 10:7; *† Dan 8:24;
 • 8 Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
 • 9 El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până* la vremea sfârşitului.
 • * Dan 12:4;
 • 10 Mulţi* vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul** şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.
 • * Dan 11:35; Zah 13:9; ** Osea 14:9; Apoc 9:20; Apoc 22:11; Dan 11:33; Dan 11:35; Ioan 7:17; Ioan 8:47; Ioan 18:37;
 • 11 De la vremea când* va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.
 • * Dan 8:11; Dan 11:31;
 • 12 Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!
 • 13 Iar tu du-te* până va veni sfârşitul; tu te vei odihni** şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.”
 • * Dan 12:9; ** Isa 57:2; Apoc 14:13; Ps 1:5;
  Daniel, capitolul 12
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta