Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 25
 • Moartea lui Avraam
 • 1 Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura.
 • 2 Ea* i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah.
 • * 1 Cron 1:32;
 • 3 Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost aşurimii, letuşimii şi leumimii.
 • 4 Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
 • 5 Avraam* a dat lui Isaac toate averile sale.
 • * Gen 24:36;
 • 6 Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale şi, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat* de lângă fiul său Isaac înspre** răsărit, în Ţara Răsăritului.
 • * Gen 21:14; ** Jud 6:3;
 • 7 Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani.
 • 8 Avraam şi-a dat duhul şi a murit* după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile, şi a fost adăugat** la poporul său.
 • * Gen 15:15; Gen 49:29; ** Gen 35:29; Gen 49:33;
 • 9 Isaac şi Ismael, fiii* săi, l-au îngropat în peştera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, Hetitul, care este faţă în faţă cu Mamre.
 • * Gen 35:29; Gen 50:13;
 • 10 Acesta este ogorul* pe care-l cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo** au fost îngropaţi Avraam şi nevastă-sa Sara.
 • * Gen 23:16; ** Gen 49:31;
 • 11 După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna* Lahai-Roi.
 • * Gen 16:14; Gen 24:62;
 • Urmaşii lui Ismael
 • 12 Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l* născuse lui Avraam egipteanca Agar, roaba Sarei.
 • * Gen 16:15;
 • 13 Iată* numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
 • * 1 Cron 1:29;
 • 14 Mişma, Duma, Masa,
 • 15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.
 • 16 Aceştia sunt fiii lui Ismael; acestea sunt numele lor, după satele şi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi*, după neamurile lor.
 • * Gen 17:20;
 • 17 Şi iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat* duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său.
 • * Gen 25:8;
 • 18 Fiii lui au locuit* de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a aşezat în faţa** tuturor fraţilor lui.
 • * 1 Sam 15:7; ** Gen 16:12;
 • Esau şi Iacov
 • 19 Iată spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam.Avraam* a născut pe Isaac.
 • * Mat 1:2;
 • 20 Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata* lui Betuel, Arameul din Padan-Aram1, şi sora** lui Laban, Arameul.
 • * Gen 22:23; ** Gen 24:29;
 • 21 Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, şi Domnul* l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca** a rămas însărcinată.
 • * 1 Cron 5:20; 2 Cron 33:13; Ezra 8:23; ** Rom 9:10;
 • 22 Copiii se băteau în pântecele ei, şi ea a zis: „Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe* pe Domnul.
 • * 1 Sam 9:9; 1 Sam 10:22;
 • 23 Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri* sunt în pântecele tău, Şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul** din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”
 • * Gen 17:16; Gen 24:60; ** 2 Sam 8:14; Gen 27:29; Mal 1:3; Rom 9:12;
 • 24 S-au împlinit zilele când avea să nască şi iată că în pântecele ei erau doi gemeni.
 • 25 Cel dintâi a ieşit roşu de* tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau2.
 • * Gen 27:11; Gen 27:16; Gen 27:23;
 • 26 Apoi a ieşit fratele său, care* ţinea cu mâna de călcâi pe Esau, şi de aceea i-au pus numele** Iacov3. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei.
 • * Osea 12:3; ** Gen 27:36;
 • Esau îşi vinde dreptul de întâi născut
 • 27 Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător* îndemânatic, un om care îşi petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniştit**, care stătea acasă în corturi.
 • * Gen 27:3; Gen 27:5; ** Iov 1:1; Iov 1:8; Iov 2:3; Ps 37:37; Evr 11:9;
 • 28 Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca* din vânatul lui; Rebeca** însă iubea mai mult pe Iacov.
 • * Gen 27:19; Gen 27:25; Gen 27:31; ** Gen 27:6;
 • 29 Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală.
 • 30 Şi Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom4.
 • 31 Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!”
 • 32 Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?”
 • 33 Şi Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut* dreptul de întâi născut lui Iacov.
 • * Evr 12:16;
 • 34 Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat şi a băut*; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
 • * Ecl 8:15; Isa 22:13; 1 Cor 15:32;
 • 1. Adică: Mesopotamia.
 • 2. Adică: Păros.
 • 3. Adică: Cel ce ţine de călcâi.
 • 4. Adică: Roşu.
  Geneza, capitolul 25  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta