Psalmii  


Capitolul 55
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat pe instrumente cu coarde.
 • O cântare a lui David
 • 1 Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele!
 • 2 Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc* încoace şi încolo şi mă frământ
 • * Isa 38:14;
 • 3 din pricina zarvei vrăjmaşului şi din pricina apăsării celui rău. Căci* ei aruncă nenorocirea peste mine şi mă urmăresc cu mânie.
 • * 2 Sam 16:7; 2 Sam 16:8; 2 Sam 19:19;
 • 4 Îmi tremură inima* în mine şi mă cuprinde spaima morţii,
 • * Ps 16:3;
 • 5 mă apucă frica şi groaza şi mă iau fiorii.
 • 6 Eu zic: „O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura şi aş găsi undeva odihnă!”
 • 7 Da, aş fugi departe de tot şi m-aş duce să locuiesc în pustie. (Oprire)
 • 8 Aş fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic şi de furtuna aceasta.
 • 9 Nimiceşte-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă* şi certuri;
 • * Ier 6:7;
 • 10 zi şi noapte ei îi dau ocol pe ziduri: nelegiuirea şi răutatea sunt în sânul ei;
 • 11 răutatea este în mijlocul ei şi vicleşugul şi înşelătoria nu lipsesc din pieţele ei.
 • 12 Nu* un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi; nu potrivnicul meu se ridică** împotriva mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui.
 • * Ps 41:9; ** Ps 35:26; Ps 38:16;
 • 13 Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate* de cruce şi prieten cu mine!
 • * 2 Sam 15:12; 2 Sam 16:23; Ps 41:9; Ier 9:4;
 • 14 Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie şi ne duceam împreună* cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!
 • * Ps 42:4;
 • 15 Să vină moartea peste ei şi să se coboare* de vii în Locuinţa morţilor, căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor!
 • * Num 16:30;
 • 16 Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
 • 17 Seara*, dimineaţa şi la amiază, oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.
 • * Dan 6:10; Luca 18:1; Fapte 3:1; Fapte 10:3; Fapte 10:9; Fapte 10:30; 1 Tes 5:17;
 • 18 Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi* mai sunt împotriva mea!
 • * 2 Cron 32:7; 2 Cron 32:8;
 • 19 Dumnezeu va auzi şi-i va smeri, El, care* din veşnicie stă pe scaunul Lui de domnie. (Oprire) Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare şi nu se tem de Dumnezeu.
 • * Deut 33:27;
 • 20 Ei pun* mâna pe cei ce trăiau** în pace cu ei şi îşi calcă legământul.
 • * Fapte 12:1; ** Ps 7:4;
 • 21 Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul; cuvintele* lor sunt mai alunecoase decât untdelemnul, dar, când ies ele din gură, sunt nişte săbii.
 • * Ps 28:3; Ps 57:4; Ps 62:4; Ps 64:3; Prov 5:3; Prov 5:4; Prov 12:18;
 • 22 Încredinţează-ţi* soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini! El nu** va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
 • * Ps 37:5; Mat 6:25; Luca 12:22; 1 Pet 5:7; ** Ps 37:24;
 • 23 Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oamenii* setoşi de sânge şi de înşelăciune nu** vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine!
 • * Ps 5:6; ** Iov 15:32; Prov 10:27; Ecl 7:17;
  Psalmii, capitolul 55