Isaia  


Capitolul 35
 • 1 Pustia* şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul;
 • * Isa 55:12;
 • 2 se va acoperi* cu flori şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.
 • * Isa 32:15;
 • 3 Întăriţi* mâinile slăbănogite şi întăriţi genunchii care se clatină!
 • * Iov 4:3; Iov 4:4; Evr 12:12;
 • 4 Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Însuşi va veni şi vă va mântui.”
 • 5 Atunci se vor deschide ochii* orbilor, se vor deschide urechile** surzilor;
 • * Isa 29:18; Isa 32:3; Isa 32:4; Isa 42:7; Mat 9:27; Mat 11:5; Mat 12:22; Mat 20:30; Mat 21:14; Ioan 9:6; Ioan 9:7; ** Mat 11:5; Marc 7:32;
 • 6 atunci şchiopul* va sări ca un cerb şi limba** mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor ţâşni ape şi în pustietate pâraie;
 • * Mat 11:5; Mat 15:30; Mat 21:14; Ioan 5:8; Ioan 5:9; Fapte 3:2; Fapte 8:7; Fapte 14:8; ** Isa 32:4; Mat 9:32; Mat 9:33; Mat 12:22; Mat 15:30;
 • 7 marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat, în izvoare* de ape. În vizuina care slujea** de culcuş şacalilor vor creşte trestii şi papură.
 • * Isa 41:18; Isa 43:19; Ioan 7:38; Ioan 7:39; ** Isa 34:13;
 • 8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi „Calea cea sfântă”: niciun om necurat* nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.
 • * Isa 52:1; Ioel 3:17; Apoc 21:27;
 • 9 Pe calea aceasta nu va fi niciun leu* şi nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei** răscumpăraţi vor umbla pe ea.
 • * Lev 26:6; Isa 11:9; Ezec 34:25; ** Isa 51:11;
 • 10 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea* şi gemetele vor fugi!
 • * Isa 25:8; Isa 65:19; Apoc 7:17; Apoc 21:4;
  Isaia, capitolul 35