Psalmii  


Capitolul 9
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Se cântă ca şi „Mori pentru fiul”.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui.
 • 2 Voi face din Tine bucuria* şi veselia mea, voi cânta Numele tău, Dumnezeule** Preaînalt,
 • * Ps 5:11; ** Ps 56:2; Ps 83:18;
 • 3 pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, se clatină şi pier dinaintea Ta.
 • 4 Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.
 • 5 Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi* numele pentru totdeauna şi pe vecie.
 • * Deut 9:14; Prov 10:7;
 • 6 S-au dus vrăjmaşii! N-au rămas din ei decât nişte dărâmături veşnice! Nişte cetăţi dărâmate de Tine! Li s-a şters pomenirea!
 • 7 Ei s-au dus, dar Domnul* împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată.
 • * Ps 102:12; Ps 102:26; Evr 1:11;
 • 8 El judecă lumea* cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.
 • * Ps 96:13; Ps 98:9;
 • 9 Domnul* este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
 • * Ps 32:7; Ps 37:39; Ps 46:1; Ps 91:2;
 • 10 Cei ce cunosc* Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
 • * Ps 91:14;
 • 11 Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi* printre popoare isprăvile Lui!
 • * Ps 107:22;
 • 12 Căci El răzbună* sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.
 • * Gen 9:5;
 • 13 Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile morţii,
 • 14 ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur* de mântuirea Ta.
 • * Ps 13:5; Ps 20:5; Ps 35:9;
 • 15 Neamurile* cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.
 • * Ps 7:15; Ps 7:16; Ps 35:8; Ps 57:6; Ps 94:23; Prov 5:22; Prov 22:8; Prov 26:27;
 • 16 Domnul Se arată*, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente** . Oprire)
 • * Exod 7:5; Exod 14:4; Exod 14:10; Exod 14:31; ** Ps 19:14; Ps 92:3;
 • 17 Cei răi se întorc în Locuinţa morţilor: toate neamurile* care uită pe Dumnezeu.
 • * Iov 8:13; Ps 50:22;
 • 18 Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie*, nădejdea** celor sărmani nu piere pe vecie.
 • * Ps 9:12; Ps 12:5; ** Prov 23:18; Prov 24:14;
 • 19 Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta!
 • 20 Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu sunt decât oameni! (Oprire)
  Psalmii, capitolul 9