Psalmii  


Capitolul 81
 • Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui Asaf
 • 1 Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!
 • 2 Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea plăcută şi din alăută!
 • 3 Sunaţi din trâmbiţă la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!
 • 4 Căci aceasta este o lege* pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.
 • * Lev 23:24; Num 10:10;
 • 5 El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva ţării Egiptului… Atunci am auzit un glas* pe care nu l-am cunoscut:
 • * Ps 114:1;
 • 6 „I-am descărcat* povara de pe umăr şi mâinile lui nu mai ţin coşul.
 • * Isa 9:4; Isa 10:27; Exod 1:14;
 • 7 Ai strigat* în necaz şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns** în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba. (Oprire)
 • * Exod 2:23; Exod 14:10; Ps 50:15; ** Exod 19:19; Exod 17:6; Exod 17:7; Num 20:13;
 • 8 Ascultă*, poporul Meu, şi te voi sfătui! Israele, de M-ai asculta!
 • * Ps 50:7;
 • 9 Niciun dumnezeu* străin să** nu fie în mijlocul tău şi să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!
 • * Deut 32:12; Isa 43:12; ** Exod 20:3; Exod 20:5;
 • 10 Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi** gura larg şi ţi-o voi umple!
 • * Exod 20:2; ** Ps 37:3; Ps 37:4; Ioan 15:7; Efes 3:20;
 • 11 Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu* M-a ascultat.
 • * Exod 32:1; Deut 32:15; Deut 32:18;
 • 12 Atunci* i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor şi au urmat sfaturile lor.
 • * Fapte 7:42; Fapte 14:16; Rom 1:24; Rom 1:26;
 • 13 O*! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
 • * Deut 5:29; Deut 10:12; Deut 10:13; Deut 32:29; Isa 48:18;
 • 14 Într-o clipă aş înfrunta pe vrăjmaşii lor, Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;
 • 15 cei ce* urăsc pe Domnul L-ar linguşi, şi fericirea lui Israel ar dăinui în veci.
 • * Ps 18:45; Rom 1:30;
 • 16 L-aş* hrăni cu cel mai bun grâu şi l-aş sătura cu miere din** stâncă.”
 • * Deut 32:13; Deut 32:14; Ps 147:14; ** Iov 29:6;
  Psalmii, capitolul 81  
Versetul zilei
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Matei 5:11
Pune-l pe pagina ta