Judecatorii  


Capitolul 17
 • Mica
 • 1 Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica.
 • 2 El a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de sicli de argint care ţi s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem.” Şi mama sa a zis: „Binecuvântat* să fie fiul meu de Domnul!”
 • * Gen 14:19; Rut 3:10;
 • 3 El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută de sicli de argint; şi mama sa a zis: „Închin cu mâna mea argintul acesta Domnului, ca să fac* cu el fiului meu un chip cioplit şi un chip turnat; şi, astfel, ţi-l voi da înapoi.”
 • * Exod 20:4; Exod 20:23; Lev 19:4;
 • 4 El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama sa a luat* două sute de sicli de argint şi a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit şi un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica.
 • * Isa 46:6;
 • 5 Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu; a făcut un efod* şi terafimi** şi a sfinţit pe unul din fiii lui ca preot.
 • * Jud 8:27; ** Gen 31:19; Gen 31:30; Osea 3:4;
 • 6 În vremea aceea*, nu era împărat în Israel. Fiecare** făcea ce-i plăcea.
 • * Jud 18:1; Jud 19:1; Jud 21:25; Deut 33:5; ** Deut 12:8;
 • 7 Era un tânăr în Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda; era levit şi locuia pentru o vreme acolo.
 • 8 Omul acesta a plecat din cetatea* Betleemul lui Iuda să-şi caute o locuinţă potrivită. Urmându-şi drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica.
 • * Ios 19:15; Jud 19:1; Rut 1:1; Rut 1:2; Mica 5:2; Mat 2:1; Mat 2:5; Mat 2:6;
 • 9 Mica i-a zis: „De unde vii?” El i-a răspuns: „Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda şi merg să-mi caut o locuinţă potrivită.”
 • 10 Mica i-a zis: „Rămâi la mine; tu să-mi* fii tată** şi preot, şi eu îţi voi da zece sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie şi mijloace de trai.”
 • * Jud 18:19; ** Gen 45:8; Iov 29:16;
 • 11 Şi levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui.
 • 12 Mica a sfinţit* pe levit, şi tânărul acesta i-a slujit ca** preot şi a locuit în casa lui.
 • * Jud 17:5; ** Jud 18:30;
 • 13 Şi Mica a zis: „Acum ştiu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta.”
  Judecatorii, capitolul 17