2 Cronici  


Capitolul 15
 • Cuvântul lui Dumnezeu către Asa
 • 1 Duhul* lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded,
 • * Num 24:2; Jud 3:10; 2 Cron 30:14; 2 Cron 24:20;
 • 2 şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul* este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L** căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.
 • * Iac 4:8; ** 2 Cron 15:4; 2 Cron 15:15; 1 Cron 28:9; 2 Cron 33:12; 2 Cron 33:13; Ier 29:13; Mat 7:7; 2 Cron 24:20;
 • 3 Multă vreme* Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără** preot care să înveţe pe oameni şi fără lege.
 • * Osea 3:4; ** Lev 10:11;
 • 4 Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors* la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.
 • * Deut 4:29;
 • 5 În vremurile* acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării:
 • * Jud 5:6;
 • 6 un* popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări;
 • * Mat 24:7;
 • 7 voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”
 • Râvna lui Asa
 • 8 După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe* care le luase în muntele lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului.
 • * 2 Cron 13:19;
 • 9 A strâns pe tot Iuda şi Beniamin, şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon, care locuiau* printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el.
 • * 2 Cron 11:16;
 • 10 S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta,
 • 11 au* jertfit Domnului, din prada** pe care o aduseseră, şapte sute de boi şi şapte mii de oi.
 • * 2 Cron 14:15; ** 2 Cron 14:13;
 • 12 Au făcut* legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor,
 • * 2 Imp 23:3; 2 Cron 34:31; Neem 10:29;
 • 13 şi oricine* nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia** omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie.
 • * Exod 22:20; ** Deut 13:5; Deut 13:9; Deut 13:15;
 • 14 Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe şi de buciume;
 • 15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia* lor şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur.
 • * 2 Cron 15:2;
 • 16 Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca* să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf şi l-a ars lângă pârâul Chedron.
 • * 1 Imp 15:13;
 • 17 Dar înălţimile* tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui.
 • * 2 Cron 14:3; 2 Cron 14:5; 1 Imp 15:14;
 • 18 A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.
 • 19 N-a fost niciun război până la al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.
  2 Cronici, capitolul 15