Estera  


Capitolul 5
 • Estera merge la împărat
 • 1 A treia* zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărăteşti şi a venit în curtea dinăuntru** a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul şedea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în faţa uşii casei.
 • * Estera 4:16; ** Estera 4:11; Estera 6:4;
 • 2 Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere* înaintea lui. Şi împăratul** a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat şi a atins vârful toiagului.
 • * Prov 21:1; ** Estera 4:11; Estera 8:4;
 • 3 Împăratul i-a zis: „Ce ai tu, împărăteasă Estero, şi ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate* din împărăţie, îţi voi da.”
 • * Marc 6:23;
 • 4 Estera a răspuns: „Dacă împăratul găseşte cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.”
 • 5 Şi împăratul a zis: „Duceţi-vă îndată şi aduceţi pe Haman, cum doreşte Estera.” Împăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera.
 • 6 Şi, pe când beau* vin, împăratul a zis Esterei: „Care** este cererea ta? Ea îţi va fi împlinită. Ce doreşti? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.”
 • * Estera 7:2; ** Estera 9:12;
 • 7 Estera a răspuns: „Iată ce cer şi ce doresc.
 • 8 Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului şi dacă găseşte cu cale împăratul, să-mi împlinească cererea şi să-mi facă dorinţa să mai vină împăratul cu Haman şi la ospăţul pe care li-l voi pregăti, şi mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.”
 • Planul lui Haman
 • 9 Haman a ieşit în ziua aceea vesel şi cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula*, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.
 • * Estera 3:5;
 • 10 A ştiut totuşi să se stăpânească* şi s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi şi pe nevastă-sa Zereş.
 • * 2 Sam 13:22;
 • 11 Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul fiilor* săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie şi despre locul pe care i-l dăduse mai presus** de căpeteniile şi slujitorii împăratului.
 • * Estera 9:7; ** Estera 3:1;
 • 12 Şi a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospăţul pe care l-a făcut şi sunt poftit şi mâine la ea cu împăratul.
 • 13 Dar toate acestea n-au niciun preţ pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, şezând la poarta împăratului.”
 • 14 Nevastă-sa Zereş şi toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare* înaltă de cincizeci de coţi şi mâine dimineaţă cere** împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman şi a pus să pregătească spânzurătoarea.
 • * Estera 7:9; ** Estera 6:4; Estera 7:10;
  Estera, capitolul 5