Judecatorii  


Capitolul 18
 • Fiii lui Dan ridică lucruri pentru slujbă din casa lui Mica
 • 1 În vremea* aceea, nu era împărat în Israel; şi seminţia** daniţilor îşi căuta o moşie ca să se aşeze în ea, căci până în ziua aceea nu-i căzuse la sorţi nicio moştenire în mijlocul seminţiilor lui Israel.
 • * Jud 17:6; Jud 21:25; ** Ios 19:47;
 • 2 Fiii lui Dan au luat dintre ei toţi, din familiile lor, cinci oameni viteji, pe care i-au trimis din Ţorea* şi din Eştaol să iscodească** ţara şi s-o cerceteze. Ei le-au zis: „Duceţi-vă şi cercetaţi ţara.” Ei au ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica, şi au rămas peste noapte acolo.
 • * Jud 13:25; ** Num 13:17; Ios 2:1; Jud 17:1;
 • 3 Când erau aproape de casa lui Mica, au cunoscut glasul tânărului levit, s-au apropiat şi i-au zis: „Cine te-a adus aici? Ce faci tu în locul acesta? Şi ce ai aici?”
 • 4 El le-a răspuns: „Mica face cutare şi cutare lucru pentru mine, îmi* dă o simbrie şi eu îi sunt preot.”
 • * Jud 17:10;
 • 5 Ei i-au zis: „Întreabă* pe Dumnezeu**, ca să ştim dacă vom avea noroc în călătoria noastră.”
 • * 1 Imp 22:5; Isa 30:1; Osea 4:12; ** Jud 17:5; Jud 18:14;
 • 6 Şi preotul le-a răspuns: „Duceţi-vă* în pace; călătoria pe care o faceţi este sub privirea Domnului.”
 • * 1 Imp 22:6;
 • 7 Cei cinci oameni au plecat şi au ajuns în Lais*. Au văzut poporul de acolo trăind** la adăpost, în felul sidoniţilor, liniştit şi fără grijă; în ţară nu era nimeni care să le facă cel mai mic neajuns stăpânind peste ei; erau departe de sidoniţi şi n-aveau nicio legătură cu alţi oameni.
 • * Ios 19:47; ** Jud 18:27; Jud 18:28;
 • 8 S-au întors la fraţii lor în Ţorea* şi Eştaol, şi fraţii lor le-au zis: „Ce veste ne aduceţi?”
 • * Jud 18:2;
 • 9 „Haidem”*, au răspuns ei, „să ne suim împotriva lor, căci am văzut ţara şi iată că era foarte bună. Ce staţi** şi nu ziceţi nimic? Nu fiţi leneşi şi porniţi să puneţi stăpânire pe ţara aceasta.
 • * Num 13:30; Ios 2:23; Ios 2:24; ** 1 Imp 22:3;
 • 10 Când veţi intra în ea, veţi da peste un popor care stă fără* frică. Ţara este mare, şi Dumnezeu a dat-o în mâinile voastre; este un loc** unde nu lipseşte nimic din tot ce este pe pământ.”
 • * Jud 18:7; Jud 18:27; ** Deut 8:9;
 • 11 Şase sute de oameni din familia lui Dan au pornit din Ţorea şi Eştaol încinşi cu armele lor de război.
 • 12 S-au suit şi au tăbărât la Chiriat-Iearim* în Iuda, de aceea locul acesta, care este înapoia lui Chiriat-Iearim, a fost chemat până în ziua de azi** Mahane-Dan (Tabăra lui Dan).
 • * Ios 15:60; ** Jud 13:25;
 • 13 Au trecut de acolo în muntele lui Efraim şi au ajuns până la casa lui* Mica.
 • * Jud 18:2;
 • 14 Atunci*, cei cinci oameni care se duseseră să iscodească ţara Lais au luat cuvântul şi au zis fraţilor lor: „Ştiţi că în** casele acestea sunt un efod, terafimi, un chip cioplit şi un chip turnat? Vedeţi acum ce aveţi de făcut.”
 • * 1 Sam 14:28; ** Jud 17:5;
 • 15 Ei s-au abătut pe acolo, au intrat în casa tânărului levit, în casa lui Mica, şi l-au întrebat de sănătate!
 • 16 Cei şase* sute de oameni din fiii lui Dan încinşi cu armele lor de război stăteau la intrarea porţii.
 • * Jud 18:11;
 • 17 Şi cei cinci* oameni care se duseseră să iscodească ţara s-au suit şi au intrat în casă; au luat chipul** cioplit, efodul, terafimii şi chipul turnat, în timp ce preotul era la intrarea porţii cu cei şase sute de oameni încinşi cu armele lor de război.
 • * Jud 18:2; Jud 18:14; ** Jud 17:4; Jud 17:5;
 • 18 Când au intrat în casa lui Mica şi au luat chipul cioplit, efodul, terafimii şi chipul turnat, preotul le-a zis: „Ce faceţi?”
 • 19 Ei au răspuns: „Taci, pune-ţi* mâna la gură şi vino cu noi să ne fii părinte** şi preot. Mai bine este să fii preot la casa unui singur om sau să fii preotul unei seminţii şi al unei familii din Israel?”
 • * Iov 21:5; Iov 29:9; Iov 40:4; Prov 30:32; Mica 7:16; ** Jud 17:10;
 • 20 Preotul s-a bucurat în inima lui, a luat efodul, terafimii şi chipul cioplit şi s-a unit cu ceata poporului.
 • 21 Au pornit iarăşi la drum şi au plecat punând înaintea lor copiii, vitele şi calabalâcurile.
 • 22 După ce se depărtaseră bine de casa lui Mica, oamenii care locuiau în casele vecine cu a lui Mica s-au strâns şi au urmărit pe fiii lui Dan.
 • 23 Au strigat după fiii lui Dan, care s-au întors şi au zis lui Mica: „Ce ai şi ce înseamnă gloata aceasta de oameni?”
 • 24 El a răspuns: „Dumnezeii mei pe care mi-i făcusem mi i-aţi luat împreună cu preotul şi aţi plecat. Ce-mi mai rămâne? Cum puteţi dar să-mi spuneţi: ‘Ce ai?’”
 • 25 Fiii lui Dan i-au zis: „Să nu-ţi auzim glasul; căci, altfel, nişte oameni amărâţi se vor arunca asupra voastră şi te vei pierde şi pe tine, şi pe cei din casa ta.”
 • 26 Şi fiii lui Dan şi-au văzut mai departe de drum. Mica, văzând că sunt mai tari decât el, s-a întors şi a venit acasă.
 • Cucerirea cetăţii Lais
 • 27 Au ridicat dar ce făcuse Mica şi au luat pe preotul care era în slujba lui şi s-au năpustit* asupra Laisului, asupra unui popor liniştit şi în pace; l-au trecut** prin ascuţişul sabiei şi au ars cetatea.
 • * Jud 18:7; Jud 18:10; Deut 33:22; ** Ios 19:47;
 • 28 Nimeni n-a izbăvit-o, căci era departe* de Sidon şi locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alţi oameni: ea era în valea care se întinde spre Bet-Rehob**. Fiii lui Dan au zidit din nou cetatea şi au locuit în ea.
 • * Jud 18:7; ** Num 13:21; 2 Sam 10:6;
 • 29 Au numit-o* Dan**, după numele lui Dan, tatăl lor, care se născuse lui Israel, dar cetatea se chema mai înainte Lais.
 • * Ios 19:47; ** Gen 14:14; Jud 20:1; 1 Imp 12:29; 1 Imp 12:30; 1 Imp 15:20;
 • 30 Au înălţat pentru ei chipul cioplit; şi Ionatan, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, el şi fiii lui au fost preoţii seminţiei daniţilor până* pe vremea robirii ţării.
 • * Jud 13:1; 1 Sam 4:2; 1 Sam 4:3; 1 Sam 4:10; 1 Sam 4:11; Ps 78:60; Ps 78:61;
 • 31 Au aşezat pentru ei chipul cioplit pe care-l făcuse Mica, în tot* timpul cât a fost Casa lui Dumnezeu la Silo.
 • * Ios 18:1; Jud 19:18; Jud 21:12;
  Judecatorii, capitolul 18