Isaia  


Capitolul 54
 • Fericirea care aşteaptă pe Israel
 • 1 „Bucură-te, stearpo*, care nu mai naşti! Izbucneşte în strigăte de bucurie şi veselie, tu, care nu mai ai durerile naşterii! Căci** fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate”, zice Domnul.
 • * Tef 3:14; Gal 4:27; ** 1 Sam 2:5;
 • 2 „Lărgeşte* locul cortului tău şi întinde învelitoarele locuinţei tale! Nu te opri! Lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii!
 • * Isa 49:19; Isa 49:20;
 • 3 Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, sămânţa* ta va cotropi neamurile şi va locui cetăţile pustii.
 • * Isa 55:5; Isa 61:9;
 • 4 Nu te teme, căci nu vei rămâne de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine, ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta,
 • 5 căci* Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul** este Numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ,
 • * Ier 3:14; ** Luca 1:32; Zah 14:9; Rom 3:29;
 • 6 căci Domnul te* cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe care a fost izgonită”, zice Dumnezeul tău.
 • * Isa 62:4;
 • 7 „Câteva* clipe te părăsisem, dar** te voi primi înapoi cu mare dragoste.
 • * Ps 30:5; Isa 26:20; Isa 60:10; 2 Cor 4:17; ** Isa 55:3; Ier 31:3;
 • 8 Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică”, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.
 • 9 „Şi lucrul acesta va fi pentru Mine ca şi cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe* nu vor mai veni pe pământ, tot aşa jur că nu Mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra.
 • * Gen 8:21; Gen 9:11; Isa 55:11; Ier 31:35; Ier 31:36;
 • 10 Pot să se mute* munţii, pot să se clatine dealurile, dar** dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are milă de tine.
 • * Ps 46:2; Isa 51:6; Mat 5:18; ** Ps 89:33; Ps 89:34;
 • 11 „Nenorocito, bătuto de furtună şi nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi* pietrele scumpe cu antimoniu şi-ţi voi da temelii de safir.
 • * 1 Cron 29:2; Apoc 21:18;
 • 12 Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de pietre scumpe şi tot ocolul de nestemate.
 • 13 Toţi fiii tăi vor fi ucenici* ai Domnului şi mare** va fi propăşirea fiilor tăi.
 • * Isa 11:9; Ier 31:34; Ioan 6:45; 1 Cor 2:10; 1 Tes 4:9; 1 Ioan 2:20; ** Ps 119:165;
 • 14 Vei fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte neliniştea, căci n-ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine.
 • 15 Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta.
 • 16 Iată, Eu am făcut pe meşterul care suflă cărbunii în foc şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s-o sfărâme.
 • 17 Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere şi, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa* este mântuirea care le vine de la Mine”, zice Domnul.
 • * Isa 45:24; Isa 45:25;
  Isaia, capitolul 54