1 Corinteni  


Capitolul 3
 • Dezbinările din Corint
 • 1 Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti*, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti**, ca unor prunci în Hristos.
 • * 1 Cor 2:15; ** 1 Cor 2:14; Evr 5:13;
 • 2 V-am hrănit cu lapte*, nu cu bucate tari, căci** nu le puteaţi suferi, şi nici acum chiar nu le puteţi suferi,
 • * Evr 5:12; Evr 5:13; 1 Pet 2:2; ** Ioan 16:12;
 • 3 pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când* între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?
 • * 1 Cor 1:11; 1 Cor 11:18; Gal 5:20; Gal 5:21; Iac 3:16;
 • 4 Când unul zice: „Eu* sunt al lui Pavel!” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni de lume?
 • * 1 Cor 1:12;
 • 5 Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori* ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut; şi fiecare, după puterea** dată lui de Domnul.
 • * 1 Cor 4:1; 2 Cor 3:3; ** Rom 12:3; Rom 12:6; 1 Pet 4:11;
 • 6 Eu* am sădit, Apolo** a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească,
 • * Fapte 18:4; Fapte 18:8; Fapte 18:11; 1 Cor 4:15; 1 Cor 9:1; 1 Cor 15:1; 2 Cor 10:14; 2 Cor 10:15; ** Fapte 18:24; Fapte 18:27; Fapte 19:1; 1 Cor 1:30; 1 Cor 15:10; 2 Cor 3:5;
 • 7 aşa că nici* cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.
 • * 2 Cor 12:11; Gal 6:3;
 • 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi* fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.
 • * Ps 62:12; Rom 2:6; 1 Cor 4:5; Gal 6:4; Gal 6:5; Apoc 2:23; Apoc 22:12;
 • 9 Căci noi* suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea** lui Dumnezeu.
 • * Fapte 15:4; 2 Cor 6:1; ** Efes 2:20; Col 2:7; Evr 3:3; Evr 3:4; 1 Pet 2:5;
 • Încercarea focului
 • 10 După* harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia**, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
 • * Rom 1:5; Rom 12:3; ** Rom 15:20; 1 Cor 3:6; 1 Cor 4:15; Apoc 21:14; 1 Pet 4:11;
 • 11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea* care a fost pusă, şi care** este Isus Hristos.
 • * Isa 28:16; Mat 16:18; 2 Cor 11:4; Gal 1:7; ** Efes 2:20;
 • 12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,
 • 13 lucrarea fiecăruia* va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi** în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
 • * 1 Cor 4:5; ** 1 Pet 1:7; 1 Pet 4:12; Luca 2:35;
 • 14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va* primi o răsplată.
 • * 1 Cor 4:5;
 • 15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar* ca prin foc.
 • * Iuda 1:23;
 • Templul lui Dumnezeu
 • 16 Nu* ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
 • * 1 Cor 6:19; 2 Cor 6:16; Efes 2:21; Efes 2:22; Evr 3:6; 1 Pet 2:5;
 • 17 Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.
 • 18 Nimeni* să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.
 • * Prov 3:7; Isa 5:21;
 • 19 Căci* înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El** prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”
 • * 1 Cor 1:20; 1 Cor 2:6; ** Iov 5:13;
 • 20 Şi iarăşi: „Domnul* cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.”
 • * Ps 94:11;
 • 21 Nimeni* să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:
 • * 1 Cor 1:12; 1 Cor 3:4-6; 1 Cor 4:6;
 • 22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate* sunt ale voastre
 • * 2 Cor 4:5; 2 Cor 4:15;
 • 23 şi* voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
 • * Rom 11:8; 1 Cor 11:3; 2 Cor 10:7; Gal 3:29;
  1 Corinteni, capitolul 3