1 Corinteni  


Capitolul 6
 • Judecăţile în Biserica din Corint
 • 1 Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi?
 • 2 Nu ştiţi că sfinţii* vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?
 • * Ps 49:14; Dan 7:22; Mat 19:28; Luca 22:30; Apoc 2:26; Apoc 3:21; Apoc 20:4;
 • 3 Nu ştiţi că noi vom judeca* pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?
 • * 2 Pet 2:4; Iuda 1:6;
 • 4 Deci*, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă?
 • * 1 Cor 5:12;
 • 5 Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?
 • 6 Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor!
 • 7 Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce* nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?
 • * Prov 20:22; Mat 5:39; Mat 5:40; Luca 6:29; Rom 12:17; Rom 12:19; 1 Tes 5:15;
 • 8 Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi* încă pe fraţi!
 • * 1 Tes 4:6;
 • 9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici* curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
 • * 1 Cor 15:50; Gal 5:21; Efes 5:5; 1 Tim 1:9; Evr 12:14; Evr 13:4; Apoc 22:15;
 • 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
 • 11 Şi aşa eraţi unii* din voi! Dar** aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.
 • * 1 Cor 12:2; Efes 2:2; Efes 4:22; Efes 5:8; Col 3:7; Tit 3:3; ** 1 Cor 1:30; Evr 10:22;
 • Despre curvie
 • 12 Toate* lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
 • * 1 Cor 10:23;
 • 13 Mâncărurile* sunt pentru pântece şi pântecele este pentru mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul, şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru** Domnul şi Domnul este pentru trup.
 • * Mat 15:17; Rom 14:17; Col 2:22; Col 2:23; ** 1 Cor 6:15; 1 Cor 6:19; 1 Cor 6:20; 1 Tes 4:3; 1 Tes 4:7; Efes 5:23;
 • 14 Şi Dumnezeu*, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu** puterea Sa.
 • * Rom 6:5; Rom 6:8; Rom 8:11; 2 Cor 4:14; ** Efes 1:19; Efes 1:20;
 • 15 Nu ştiţi că trupurile* voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!
 • * Rom 12:5; 1 Cor 12:27; Efes 4:12; Efes 4:15; Efes 4:16; Efes 5:30;
 • 16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor* face un singur trup.”
 • * Gen 2:24; Mat 19:5; Efes 5:31;
 • 17 Dar* cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.
 • * Ioan 17:21-23; Efes 4:4; Efes 5:30;
 • 18 Fugiţi* de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte** împotriva trupului său.
 • * Rom 6:12; Rom 6:13; Evr 13:4; ** Rom 1:24; 1 Tes 4:4;
 • 19 Nu* ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi** că voi nu sunteţi ai voştri?
 • * 1 Cor 3:16; 2 Cor 6:16; ** Rom 14:7; Rom 14:8;
 • 20 Căci* aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
 • * Fapte 20:28; 1 Cor 7:23; Gal 3:13; Evr 9:12; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19; 2 Pet 2:1; Apoc 5:9;
  1 Corinteni, capitolul 6