1 Corinteni  


Capitolul 1
 • ÎNTÂIA EPISTOLĂ A LUI PAVEL CĂTRE CORINTENI
 • Urare
 • 1 Pavel, chemat* să fie apostol al lui Isus Hristos, prin** voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,
 • * Rom 1:1; ** 2 Cor 1:1; Efes 1:1; Col 1:1; Fapte 18:17;
 • 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei* ce au fost sfinţiţi** în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamㆆ în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul*† lor şi†* al nostru:
 • * Iuda 1:1; ** Ioan 17:19; Fapte 15:9; Rom 1:7; 2 Tim 1:9; †† Fapte 9:14; Fapte 9:21; Fapte 22:16; 2 Tim 2:22; *† 1 Cor 8:6; †* Rom 3:22; Rom 10:12;
 • 3 Har* şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Rom 1:7; 2 Cor 1:2; Efes 1:2; 1 Pet 1:2;
 • Mulţumiri şi îndemn la unire
 • 4 Mulţumesc* Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.
 • * Rom 1:8;
 • 5 Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în* toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.
 • * 1 Cor 12:8; 2 Cor 8:7;
 • 6 În felul acesta, mărturia* despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;
 • * 1 Cor 2:1; 2 Tim 1:8; Apoc 1:2;
 • 7 aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea* arătării Domnului nostru Isus Hristos.
 • * Fil 3:20; Tit 2:13; 2 Pet 3:12;
 • 8 El* vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca** să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.
 • * 1 Tes 3:13; ** Col 1:22; 1 Tes 5:23;
 • 9 Credincios* este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia** cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.
 • * Isa 49:7; 1 Cor 10:13; 1 Tes 5:24; 2 Tes 3:3; Evr 10:23; ** Ioan 15:4; Ioan 17:21; 1 Ioan 1:3; 1 Ioan 4:13;
 • 10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să* aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.
 • * Rom 12:16; Rom 15:5; 2 Cor 13:11; Fil 2:2; Fil 3:16; 1 Pet 3:8;
 • 11 Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.
 • 12 Vreau să spun că fiecare* din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Şi eu al lui Apolo!”** „Şi eu al lui Chifa!” „Şi eu al lui Hristos!”
 • * 1 Cor 3:4; ** Fapte 18:24; Fapte 19:1; 1 Cor 16:12; Ioan 1:42;
 • 13 Hristos* a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?
 • * 2 Cor 11:4; Efes 4:5;
 • 14 Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp* şi Gaius**,
 • * Fapte 18:8; ** Rom 16:23;
 • 15 pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.
 • 16 Da, am mai botezat şi casa lui Stefana*, încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
 • * 1 Cor 16:15; 1 Cor 16:17;
 • Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu
 • 17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu* cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
 • * 1 Cor 2:1; 1 Cor 2:4; 1 Cor 2:13; 2 Pet 1:16;
 • 18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie* pentru cei** ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea†† lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 2:15; ** Fapte 17:18; 1 Cor 2:14; 1 Cor 15:26; †† Rom 1:16; 1 Cor 1:24;
 • 19 Căci este scris: „Voi prăpădi* înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”
 • * Iov 5:12; Iov 5:13; Isa 29:14; Ier 8:9;
 • 20 Unde* este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a** prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?
 • * Isa 33:18; ** Iov 12:17; Iov 12:20; Iov 12:24; Isa 44:25; Rom 1:22;
 • 21 Căci* întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.
 • * Mat 11:25; Luca 10:21; Rom 1:20; Rom 1:21; Rom 1:28;
 • 22 Iudeii*, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune,
 • * Mat 12:38; Mat 16:1; Marc 8:11; Luca 11:16; Ioan 4:48;
 • 23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei* este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie**,
 • * Isa 8:14; Mat 11:6; Mat 13:57; Luca 2:34; Ioan 6:60; Ioan 6:66; Rom 9:32; Gal 5:11; 1 Pet 2:8; ** 1 Cor 1:18; 1 Cor 2:14;
 • 24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea* şi înţelepciunea** lui Dumnezeu.
 • * Rom 1:4; Rom 1:16; 1 Cor 1:18; ** Col 2:3;
 • 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.
 • 26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu* sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.
 • * Ioan 7:48;
 • 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile* nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
 • * Mat 11:25; Iac 2:5; Ps 8:2;
 • 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care* nu sunt, ca** să nimicească pe cele ce sunt,
 • * Rom 4:17; ** 1 Cor 2:6;
 • 29 pentru ca* nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
 • * Rom 3:27; Efes 2:9;
 • 30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune*, neprihănire**, sfinţire şi răscumpărare††,
 • * 1 Cor 1:24; ** Ier 23:5; Ier 23:6; Rom 4:25; 2 Cor 5:21; Fil 3:9; Ioan 17:19; †† Efes 1:7;
 • 31 pentru ca, după cum este scris: „Cine* se laudă să se laude în Domnul.”
 • * Ier 9:23; Ier 9:24; 2 Cor 10:17;
1 Corinteni, capitolul 1