1 Cronici  


Capitolul 13
 • Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom
 • 1 David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai-marii.
 • 2 Şi David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale şi dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noştri care au rămas* în toate ţinuturile lui Israel şi la preoţi şi leviţi în cetăţile şi împrejurimile lor, ca să se strângă la noi
 • * 1 Sam 31:1; Isa 37:4;
 • 3 şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci* nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.”
 • * 1 Sam 7:1; 1 Sam 7:2;
 • 4 Toată adunarea a hotărât să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor.
 • 5 David a strâns* pe tot Israelul, de la Şilhor**, în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.
 • * 1 Sam 7:5; 2 Sam 6:1; ** Ios 13:3; 1 Sam 6:21; 1 Sam 7:1;
 • 6 Şi David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala*, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care şade** între heruvimi.
 • * Ios 15:9; Ios 15:60; ** 1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2;
 • 7 Au pus într-un car* nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa** lui Abinadab. Uza şi Ahio cârmuiau carul.
 • * Num 4:15; 1 Cron 15:2; 1 Cron 15:13; ** 1 Sam 7:1;
 • 8 David* şi tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând şi zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din trâmbiţe.
 • * 2 Sam 6:5;
 • 9 Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne.
 • 10 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza şi Domnul l-a lovit pentru că* întinsese mâna pe chivot. Uza a murit** acolo înaintea lui Dumnezeu.
 • * Num 4:15; 1 Cron 15:13; 1 Cron 15:15; ** Lev 10:2;
 • 11 David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza1.
 • 12 David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea şi a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?”
 • 13 David n-a tras chivotul la el, în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.
 • 14 Chivotul* lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Şi Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom** şi tot ce era al lui.
 • * 2 Sam 6:11; ** Gen 30:27; 1 Cron 26:5;
 • 1. Sau: Spărtura lui Uza.
  1 Cronici, capitolul 13