1 Cronici  


Capitolul 23
 • Leviţii, numărătoarea şi slujbele lor
 • 1 David, fiind bătrân şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon* împărat peste Israel.
 • * 1 Imp 1:33-39; 1 Cron 28:5;
 • 2 El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi şi pe leviţi.
 • 3 Au făcut numărătoarea leviţilor de la vârsta de treizeci de ani* în sus; socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s-au găsit în număr de treizeci şi opt de mii.
 • * Num 4:3; Num 4:47;
 • 4 Şi David a zis: „Douăzeci şi patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, şase mii să fie dregători* şi judecători,
 • * Deut 16:18; 1 Cron 26:29; 2 Cron 19:8;
 • 5 patru mii să fie portari şi patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut* ca să-L preamărim.”
 • * 2 Cron 20:25; 2 Cron 20:26; Amos 6:5;
 • 6 David i-a împărţit* în cete după fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.
 • * Exod 6:16; Num 26:57; 1 Cron 6:1; 2 Cron 8:14; 2 Cron 29:25;
 • 7 Din gherşoniţi*: Laedan şi Şimei.
 • * 1 Cron 26:21;
 • 8 Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam şi Ioel, trei.
 • 9 Fiii lui Şimei: Şelomit, Haziel şi Haran, trei. Aceştia erau capii caselor părinteşti ale familiei lui Laedan.
 • 10 Fiii lui Şimei: Iahat, Zina, Ieuş şi Beria. Aceştia sunt cei patru fii ai lui Şimei.
 • 11 Iahat era căpetenia şi Zina al doilea; Ieuş şi Beria n-au avut mulţi fii şi au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.
 • 12 Fiii lui Chehat*: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel, patru.
 • * Exod 6:18;
 • 13 Fiii lui Amram*: Aaron şi Moise. Aaron** a fost pus deoparte să fie sfinţit ca preasfânt, el şi fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului, să-I facă slujba†† şi să binecuvânteze*† pe vecie în Numele Lui.
 • * Exod 6:20; ** Exod 28:1; Evr 5:4; Exod 30:7; Num 16:40; 1 Sam 2:28; †† Deut 21:5; *† Num 6:23;
 • 14 Dar fiii* lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi în seminţia lui Levi.
 • * 1 Cron 26:23-25;
 • 15 Fiii* lui Moise: Gherşom şi Eliezer.
 • * Exod 2:22; Exod 18:3; Exod 18:4;
 • 16 Fiul lui Gherşom: Şebuel*, căpetenia.
 • * 1 Cron 26:24;
 • 17 Şi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia*, căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr.
 • * 1 Cron 26:25;
 • 18 Fiul lui Iţehar: Şelomit, căpetenia.
 • 19 Fiii lui Hebron*: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea şi Iecameam, al patrulea.
 • * 1 Cron 24:23;
 • 20 Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia, şi Işia, al doilea.
 • 21 Fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi. Fiii lui Mahli: Eleazar şi Chis**.
 • * 1 Cron 24:26; ** 1 Cron 24:29;
 • 22 Eleazar a murit fără* să aibă fii, dar a avut fete pe care le-au luat** de neveste fiii lui Chis, fraţii lor.
 • * 1 Cron 24:23; ** Num 36:6; Num 36:8;
 • 23 Fiii lui Muşi*: Mahli, Eder şi Ieremot, trei.
 • * 1 Cron 24:30;
 • 24 Aceştia sunt fiii lui Levi*, după casele lor părinteşti, capii caselor părinteşti, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuinţaţi în slujba Casei Domnului, de la vârsta de douăzeci** de ani în sus.
 • * Num 10:17; Num 10:21; ** 1 Cron 23:27; Num 1:3; Num 4:3; Num 8:24; Ezra 3:8;
 • 25 Căci David a zis: „Domnul Dumnezeul lui Israel a dat* odihnă poporului Său şi va locui pe vecie la Ierusalim,
 • * 1 Cron 22:18;
 • 26 şi leviţii nu vor mai avea să poarte* cortul şi toate uneltele pentru slujba lui.”
 • * Num 4:5;
 • 27 După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de douăzeci de ani în sus.
 • 28 Puşi lângă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curţi şi de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu,
 • 29 de pâinile* pentru punerea înaintea Domnului, de floarea** de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigaie şi de turtele†† prăjite, de toate măsurile*† de încăpere şi de lungime;
 • * Exod 25:30; ** Lev 6:20; 1 Cron 9:29; Lev 2:4; †† Lev 2:5; Lev 2:7; *† Lev 19:35;
 • 30 ei aveau să stea în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară ca să laude şi să mărească pe Domnul
 • 31 şi să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat*, de lună nouă şi de sărbători**, după numărul şi obiceiurile rânduite.
 • * Num 10:10; Ps 81:3; ** Lev 23:4;
 • 32 Îngrijeau* de cortul întâlnirii, de Sfântul Locaş şi de fiii** lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.
 • * Num 1:53; ** Num 3:6-9;
  1 Cronici, capitolul 23