1 Imparati  


Capitolul 6
 • Zidirea Templului
 • 1 În* al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a** zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua.
 • * 2 Cron 3:1; 2 Cron 3:2; ** Fapte 7:47;
 • 2 Casa* pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de şaizeci de coţi, lată de douăzeci şi înaltă de treizeci.
 • * Ezec 41:1;
 • 3 Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei şi zece coţi lărgime în faţa casei.
 • 4 Împăratul a făcut casei ferestre* largi înăuntru şi strâmte afară.
 • * Ezec 40:16; Ezec 41:16;
 • 5 A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri* de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul** şi Sfântul Locaş, şi a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur.
 • * Ezec 41:6; ** 1 Imp 6:16; 1 Imp 6:19-21; 1 Imp 6:31;
 • 6 Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de şase coţi, iar al treilea de şapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei.
 • 7 Când s-a zidit casa*, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii.
 • * Deut 27:5; Deut 27:6; 1 Imp 5:18;
 • 8 Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită şi, tot aşa, de la catul de mijloc, la al treilea.
 • 9 După ce a isprăvit* de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru.
 • * 1 Imp 6:14; 1 Imp 6:38;
 • 10 A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case şi le-a legat de casă prin lemne de cedru.
 • 11 Domnul a vorbit lui Solomon şi i-a zis:
 • 12 „Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei* umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa** pe care am făcut-o tatălui tău, David:
 • * 1 Imp 2:4; 1 Imp 9:4; ** 2 Sam 7:13; 1 Cron 22:10;
 • 13 voi* locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi** pe poporul Meu Israel.”
 • * Exod 25:8; Lev 26:11; 2 Cor 6:16; Apoc 21:3; ** Deut 31:6;
 • 14 După ce a isprăvit* de zidit casa,
 • * 1 Imp 6:38;
 • 15 Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru şi a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos.
 • 16 A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creştetul zidurilor, şi a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor*, Locul Preasfânt.
 • * Exod 26:33; Lev 16:2; 1 Imp 8:6; 2 Cron 3:8; Ezec 45:3; Evr 9:3;
 • 17 Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul.
 • 18 Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi şi flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră.
 • 19 Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să aşeze acolo chivotul legământului Domnului.
 • 20 Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptuşit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru şi l-a acoperit cu aur.
 • 21 Partea dinăuntru a casei a căptuşit-o cu aur şi a prins perdeaua dinăuntru în lănţişoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur.
 • 22 A căptuşit toată casa cu aur, casa întreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul* care era înaintea Locului Preasfânt.
 • * Exod 30:1; Exod 30:3; Exod 30:6;
 • 23 În Locul Preasfânt a făcut* doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi.
 • * Exod 37:7-9; 2 Cron 3:10-12;
 • 24 Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte.
 • 25 Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura şi chipul erau aceleaşi pentru amândoi heruvimii.
 • 26 Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi.
 • 27 Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse*; aripa celui dintâi atingea un zid şi aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei.
 • * Exod 25:20; Exod 37:9; 2 Cron 5:8;
 • 28 Solomon a acoperit şi heruvimii cu aur.
 • 29 Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund şi în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise.
 • 30 A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund şi în faţă.
 • 31 La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uşi din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus şi uşorii uşilor erau în cinci muchii.
 • 32 Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, a întins aurul şi peste heruvimi, şi peste finici.
 • 33 A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului nişte uşori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii,
 • 34 şi cu două uşi de lemn de chiparos; fiecare* uşă era făcută din două scânduri despărţite.
 • * Ezec 41:23; Ezec 41:24; Ezec 41:25;
 • 35 A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri.
 • 36 A zidit şi curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite şi dintr-un rând de grinzi de cedru.
 • 37 În anul al* patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului
 • * 1 Imp 6:1;
 • 38 şi în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei şi aşa cum trebuia să fie. În timp de şapte* ani a zidit-o Solomon.
 • * 1 Imp 6:1;
  1 Imparati, capitolul 6