1 Samuel  


Capitolul 3
 • Domnul Se descoperă
 • 1 Tânărul* Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul** Domnului era rar în vremea aceea şi vedeniile nu erau dese.
 • * 1 Sam 2:11; ** 1 Sam 3:21; Ps 74:9; Amos 8:11;
 • 2 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi* şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui,
 • * Gen 27:1; Gen 48:10; 1 Sam 2:22; 1 Sam 4:15;
 • 3 iar candela* lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel era culcat în Templul** Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.
 • * Exod 27:21; Lev 24:3; 2 Cron 13:11; ** 1 Sam 1:9;
 • 4 Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!”
 • 5 Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat.
 • 6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă.”
 • 7 Samuel nu cunoştea* încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.
 • * Fapte 19:2;
 • 8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil
 • 9 şi a zis lui Samuel: „Du-te de te culcă şi, dacă vei mai fi chemat, să spui: ‘Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.’” Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui.
 • 10 Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Şi Samuel a răspuns: „Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.”
 • 11 Atunci, Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi* urechile oricui îl va auzi.
 • * 2 Imp 21:12; Ier 19:3;
 • 12 În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot* ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi.
 • * 1 Sam 2:30-36;
 • 13 I-am* spus că vreau să pedepsesc** casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fărㆆ ca el să-i fi oprit.
 • * 1 Sam 2:29-31; ** Ezec 7:3; Ezec 18:30; 1 Sam 2:12; 1 Sam 2:17; 1 Sam 2:22; †† 1 Sam 2:23; 1 Sam 2:25;
 • 14 De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu* va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare.”
 • * Num 15:30; Num 15:31; Isa 22:14;
 • 15 Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis uşile Casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.
 • 16 Dar Eli a chemat pe Samuel şi a zis: „Samuele, fiule!” El a răspuns: „Iată-mă!”
 • 17 Şi Eli a zis: „Care este cuvântul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte* cu tine cu toată asprimea dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!”
 • * Rut 1:17;
 • 18 Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: „Domnul* este Acesta, să facă ce va crede!”
 • * Iov 1:21; Iov 2:10; Ps 39:9; Isa 39:8;
 • 19 Samuel creştea*, Domnul** era cu el şi n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale.
 • * 1 Sam 2:21; ** Gen 39:2; Gen 39:21; Gen 39:23; 1 Sam 9:6;
 • 20 Tot Israelul, de la Dan* până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului.
 • * Jud 20:1;
 • 21 Domnul nu înceta să Se arate în Silo, căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin Cuvântul* Domnului.
 • * 1 Sam 3:1; 1 Sam 3:4;
  1 Samuel, capitolul 3