1 Tesaloniceni  


Capitolul 3
 • 1 De aceea, fiindcă nu mai puteam* răbda, am** socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena
 • * 1 Tes 3:5; ** Fapte 17:5;
 • 2 şi v-am trimis pe Timotei*, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră,
 • * Rom 16:21; 1 Cor 16:10; 2 Cor 1:19;
 • 3 pentru ca* nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci ştiţi singuri că la** aceasta suntem rânduiţi.
 • * Efes 3:13; ** Fapte 9:16; Fapte 14:22; Fapte 20:23; Fapte 21:11; 1 Cor 4:9; 2 Tim 3:12; 1 Pet 2:21;
 • 4 Şi* când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi.
 • * Fapte 20:24;
 • 5 Astfel, în nerăbdarea* mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră de teamă ca** nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba.
 • * 1 Tes 3:1; ** 1 Cor 7:5; 2 Cor 11:3; Gal 2:2; Gal 4:11; Fil 2:16;
 • 6 Dar* chiar acum a venit Timotei de la voi la noi şi ne-a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim** şi noi să vă vedem pe voi.
 • * Fapte 18:1; Fapte 18:5; ** Fil 1:8;
 • 7 De aceea, fraţilor, în toate strâmtorările şi necazurile noastre, am* fost mângâiaţi cu privire la voi prin credinţa voastră.
 • * 2 Cor 1:4; 2 Cor 7:6; 2 Cor 7:7; 2 Cor 7:13;
 • 8 Acum, da, trăim, fiindcă voi staţi* tari în Domnul.
 • * Fil 4:1;
 • 9 Cum* putem noi oare să mulţumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru?
 • * 1 Tes 1:2;
 • 10 Zi şi noapte* Îl rugăm** nespus să vă putem vedea faţa şi†† să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre.
 • * Fapte 26:7; 2 Tim 1:3; ** Rom 1:10; Rom 1:11; Rom 15:32; 1 Tes 2:17; †† 2 Cor 13:9; 2 Cor 13:11;
 • 11 Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să* ne netezească drumul la voi!
 • * Marc 1:3;
 • 12 Domnul să* vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii** şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
 • * 1 Tes 4:10; ** 1 Tes 4:9; 1 Tes 5:15; 2 Pet 1:7;
 • 13 ca* să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu** toţi sfinţii Săi.
 • * 1 Cor 1:8; Fil 1:10; 1 Tes 5:23; 2 Tes 2:17; 1 Ioan 3:20; 1 Ioan 3:21; ** Zah 14:5; Iuda 1:14;
  1 Tesaloniceni, capitolul 3