1 Timotei  


Capitolul 2
 • 1 Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,
 • 2 pentru* împăraţi şi pentru** toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
 • * Ezra 6:10; Ier 29:7; ** Rom 13:1;
 • 3 Lucrul acesta este bun* şi bine primit înaintea lui** Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
 • * Rom 12:2; 1 Tim 5:4; ** 1 Tim 1:1; 2 Tim 1:9;
 • 4 care* voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi** să vină la cunoştinţa adevărului.
 • * Ezec 18:23; Ioan 3:16; Ioan 3:17; Tit 2:11; 2 Pet 3:9; ** Ioan 17:3; 2 Tim 2:25;
 • 5 Căci* este un singur Dumnezeu şi este un** singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
 • * Rom 3:29; Rom 3:30; Rom 10:12; Gal 3:20; ** Evr 8:6; Evr 9:15;
 • 6 care* S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit** la vremea cuvenită,
 • * Mat 20:28; Marc 10:45; Efes 1:7; Tit 2:14; ** 1 Cor 1:6; 2 Tim 1:10; Tit 1:3; Rom 5:6; Gal 4:4; Efes 1:10; Efes 3:5; Tit 1:3;
 • 7 şi* propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun** adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe neamuri credinţa şi adevărul.
 • * Efes 3:7; Efes 3:8; 2 Tim 1:11; ** Rom 9:1; Rom 11:13; Rom 15:16; Gal 1:16;
 • 8 Vreau dar ca bărbaţii să se roage în* orice loc şi să ridice** spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.
 • * Mal 1:11; Ioan 4:21; ** Ps 134:2; Isa 1:15;
 • 9 Vreau, de asemenea, ca femeile* să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
 • * 1 Pet 3:3;
 • 10 ci* cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.
 • * 1 Pet 3:4;
 • 11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
 • 12 Femeii* nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici** să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.
 • * 1 Cor 14:34; ** Efes 5:24;
 • 13 Căci întâi a fost întocmit Adam* şi apoi Eva.
 • * Gen 1:27; Gen 2:18; Gen 2:22; 1 Cor 11:8; 1 Cor 11:9;
 • 14 Şi nu Adam* a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.
 • * Gen 3:6; 2 Cor 11:3;
 • 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruieşte cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.
  1 Timotei, capitolul 2