2 Corinteni  


Capitolul 2
 • 1 Am hotărât dar în mine să* nu mă întorc la voi cu întristare.
 • * 2 Cor 1:23; 2 Cor 12:20; 2 Cor 12:21; 2 Cor 13:10;
 • 2 Căci, dacă vă întristez, de la cine să mă aştept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine?
 • 3 Şi v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să* n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt** încredinţat, cu privire la voi toţi, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor.
 • * 2 Cor 12:21; ** 2 Cor 7:16; 2 Cor 8:22; Gal 5:10;
 • 4 V-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu* ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare pe care o am faţă de voi.
 • * 2 Cor 7:8; 2 Cor 7:9; 2 Cor 7:12;
 • Iertarea celui pedepsit
 • 5 Dacă* a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a** întristat numai pe mine, ci pe voi toţi; cel puţin în parte, ca să nu spun prea mult.
 • * 1 Cor 5:1; ** Gal 4:12;
 • 6 Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de* cei mai mulţi;
 • * 1 Cor 5:4; 1 Cor 5:5; 1 Tim 5:20;
 • 7 aşa că acum* este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
 • * Gal 1:6;
 • 8 De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el,
 • 9 căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi* ascultători în totul.
 • * 2 Cor 7:15; 2 Cor 10:6;
 • 10 Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,
 • 11 ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.
 • 12 Când am ajuns* la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă** în Domnul,
 • * Fapte 16:8; Fapte 20:6; ** 1 Cor 16:9;
 • 13 n-am* avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia.
 • * 2 Cor 7:5; 2 Cor 7:6;
 • Slujba apostolului
 • 14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma* cunoştinţei Lui.
 • * Cant 1:3;
 • 15 În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre* cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre** cei ce sunt pe calea pierzării:
 • * 1 Cor 1:18; ** 2 Cor 4:3;
 • 16 pentru aceştia*, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine** este de ajuns pentru aceste lucruri?
 • * Luca 2:34; Ioan 9:39; 1 Pet 2:7; 1 Pet 2:8; ** 1 Cor 15:10; 2 Cor 3:5; 2 Cor 3:6;
 • 17 Căci noi nu stricăm* Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.
 • * 2 Cor 4:2; 2 Cor 11:13; 2 Pet 2:3;
  2 Corinteni, capitolul 2