2 Corinteni  


Capitolul 6
 • Râvna lui Pavel pentru slujba lui
 • 1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu*, vă** sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.
 • * 1 Cor 3:9; ** 2 Cor 5:20; Evr 12:15;
 • 2 Căci El zice: „La* vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”
 • * Isa 49:8;
 • 3 Noi* nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată.
 • * Rom 14:13; 1 Cor 9:12; 1 Cor 10:32;
 • 4 Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori* ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări,
 • * 1 Cor 4:1;
 • 5 în* bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi;
 • * 2 Cor 11:23;
 • 6 prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută,
 • 7 prin* cuvântul adevărului, prin puterea** lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea;
 • * 2 Cor 4:2; 2 Cor 7:14; ** 1 Cor 2:4; 2 Cor 10:4; Efes 6:11; Efes 6:13; 2 Tim 4:7;
 • 8 în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar* că spunem adevărul;
 • * 2 Cor 4:2; 2 Cor 5:11; 2 Cor 11:6;
 • 9 ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca* unii care murim şi iată că trăim; ca** nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi;
 • * 1 Cor 4:9; 2 Cor 1:9; 2 Cor 4:10; 2 Cor 4:11; ** Ps 118:18;
 • 10 ca nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.
 • Dragostea apostolului pentru ei
 • 11 Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima*.
 • * 2 Cor 7:3;
 • 12 Voi nu sunteţi la strâmtoare în noi; dar inima* voastră s-a strâns pentru noi.
 • * 2 Cor 12:15;
 • 13 Faceţi-ne şi voi la fel: vă vorbesc* ca unor copii ai mei – lărgiţi-vă şi voi!
 • * 1 Cor 4:14;
 • Credincioşii şi necredincioşii
 • 14 Nu* vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce** legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
 • * Deut 7:2; Deut 7:3; 1 Cor 5:9; 1 Cor 7:39; ** 1 Sam 5:2; 1 Sam 5:3; 1 Imp 18:21; 1 Cor 10:21; Efes 5:7; Efes 5:11;
 • 15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
 • 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi* suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi** locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.”
 • * 1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19; Efes 2:21; Efes 2:22; Evr 3:6; ** Exod 29:45; Lev 26:12; Ier 31:33; Ier 32:38; Ezec 11:20; Ezec 36:28; Ezec 37:26; Zah 8:8; Zah 13:9;
 • 17 De aceea*: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.
 • * Isa 52:11; 2 Cor 7:1; Apoc 18:4;
 • 18 Eu vă* voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”
 • * Ier 31:1; Ier 31:9; Apoc 21:7;
  2 Corinteni, capitolul 6