2 Corinteni  


Capitolul 1
 • A DOUA EPISTOLĂ A LUI PAVEL CĂTRE CORINTENI
 • Urare
 • 1 Pavel, apostol* al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint şi** către toţi sfinţii, care sunt în toată Ahaia:
 • * 1 Cor 1:1; Efes 1:1; Col 1:1; 1 Tim 1:1; 2 Tim 1:1; ** Fil 1:1; Col 1:2;
 • 2 Har* şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Rom 1:7; 1 Cor 1:3; Gal 1:3; Fil 1:2; Col 1:2; 1 Tes 1:1; 2 Tes 1:2; Filim 1:3;
 • Mângâierile apostolului
 • 3 Binecuvântat* să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
 • * Efes 1:3; 1 Pet 1:3;
 • 4 care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!
 • 5 Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele* lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere.
 • * Fapte 9:4; 2 Cor 4:10; Col 1:24;
 • 6 Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângâiaţi, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe* ca şi noi.
 • * 2 Cor 4:15;
 • 7 Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că ştim că, dacă* aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere.
 • * Rom 8:17; 2 Tim 2:12;
 • 8 În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul* care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă.
 • * Fapte 19:23; 1 Cor 15:32; 1 Cor 16:9;
 • 9 Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu* în noi înşine, ci în Dumnezeu, care înviază morţii.
 • * Ier 17:5; Ier 17:7;
 • 10 El* ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.
 • * 2 Pet 2:9;
 • 11 Voi înşivă ne veţi* ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea** făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi.
 • * Rom 15:30; Fil 1:19; Filim 1:22; ** 2 Cor 4:15;
 • Mărturia cugetului apostolului
 • 12 Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie* de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu** pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 2:17; 2 Cor 4:2; ** 1 Cor 2:4; 1 Cor 2:13;
 • 13 Nu vă scriem altceva decât ce citiţi şi cunoaşteţi. Şi trag nădejde că până la sfârşit veţi cunoaşte,
 • 14 cum aţi şi cunoscut în parte, că* noi suntem lauda voastră, după cum şi voi** veţi fi lauda noastră în ziua Domnului Isus.
 • * 2 Cor 5:12; ** Fil 2:16; Fil 4:1; 1 Tes 2:19; 1 Tes 2:20;
 • 15 În această încredinţare voiam* să vin mai înainte la voi, ca să aveţi un** al doilea har.
 • * 1 Cor 4:19; ** Rom 1:11;
 • 16 Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia; apoi* din Macedonia să mă întorc la voi şi să fiu petrecut de voi în Iudeea.
 • * 1 Cor 16:5; 1 Cor 16:6;
 • 17 În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip uşuratic? Sau hotărârile mele sunt nişte hotărâri pe care le iau în felul lumii*, ca să fie în mine „Da, da” şi „Nu, nu”?
 • * 2 Cor 10:2;
 • 18 Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi „Da”, şi „Nu”.
 • 19 Căci Fiul* lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost „Da” şi „Nu”, ci** în El nu este decât „Da”.
 • * Marc 1:1; Luca 1:35; Fapte 9:20; ** Evr 13:8;
 • 20 În adevăr*, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
 • * Rom 15:8; Rom 15:9;
 • 21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a* uns este Dumnezeu.
 • * 1 Ioan 2:20; 1 Ioan 2:27;
 • 22 El ne-a* şi pecetluit şi ne-a** pus în inimă arvuna Duhului.
 • * Efes 1:13; Efes 4:30; 2 Tim 2:19; Apoc 2:17; ** 2 Cor 5:5; Efes 1:14;
 • Pricina amânării venirii
 • 23 Iau* pe Dumnezeu martor faţă de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca** să vă cruţ.
 • * Rom 1:9; 2 Cor 11:31; Gal 1:20; Fil 1:8; ** 1 Cor 4:21; 2 Cor 2:3; 2 Cor 12:20; 2 Cor 13:2; 2 Cor 13:10;
 • 24 Nu doar că* am avea stăpânire peste credinţa voastră, dar vrem să lucrăm şi noi împreună la bucuria voastră, căci staţi tari în** credinţă.
 • * 1 Cor 3:5; 1 Pet 5:3; ** Rom 11:20; 1 Cor 15:1;
2 Corinteni, capitolul 1