2 Cronici  


Capitolul 33
 • Manase împăratul lui Iuda
 • 1 Manase avea doisprezece* ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim.
 • * 2 Imp 21:1;
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile* neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Deut 18:9; 2 Cron 28:3;
 • 3 A zidit iarăşi înălţimile pe care le dărâmase* tatăl său, Ezechia. A ridicat altare baalilor, a făcut idoli** Astarteei, şi s-a închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit.
 • * 2 Imp 18:4; 2 Cron 30:14; 2 Cron 31:1; 2 Cron 32:12; ** Deut 16:21; Deut 17:3;
 • 4 A zidit altare în Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: „În Ierusalim* va fi Numele Meu pe vecie.”
 • * Deut 12:11; 1 Imp 8:29; 1 Imp 9:3; 2 Cron 6:6; 2 Cron 7:16;
 • 5 A zidit altare întregii oştiri a cerurilor, în* cele două curţi ale Casei Domnului.
 • * 2 Cron 4:9;
 • 6 Şi-a trecut* fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom; umbla cu** descântece şi vrăjitorii şi ţinea la el oameni care chemau duhurile şi care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie.
 • * Lev 18:21; Deut 18:10; 2 Imp 23:10; 2 Cron 28:3; Ezec 23:37; Ezec 23:39; ** Deut 18:10; Deut 18:11; 2 Imp 21:6;
 • 7 A pus* chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David şi fiului său Solomon: „În casa** aceasta şi în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie.
 • * 2 Imp 21:7; ** Ps 132:14;
 • 8 Nu voi mai strămuta pe Israel* din ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învăţăturile şi poruncile date prin Moise.”
 • * 2 Sam 7:10;
 • 9 Dar Manase a fost pricina că Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • 10 Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte.
 • 11 Atunci, Domnul* a trimis împotriva lor pe căpeteniile oştirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase şi l-au pus în** lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă şi l-au dus la Babilon.
 • * Deut 28:36; ** Iov 36:8; Ps 107:10; Ps 107:11;
 • 12 Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui şi s-a smerit* adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi.
 • * 1 Pet 5:6;
 • 13 I-a făcut rugăciuni, şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a* ascultat cererile şi l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut** că Domnul este Dumnezeu.
 • * 1 Cron 5:20; Ezra 8:23; ** Ps 9:16; Dan 4:25;
 • 14 După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon* în vale, un zid care se întindea până la Poarta Peştilor şi cu care a înconjurat** dealul şi l-a făcut foarte înalt. A pus şi căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.
 • * 1 Imp 1:33; ** 2 Cron 27:3;
 • 15 A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini* şi idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului şi la Ierusalim şi le-a aruncat afară din cetate.
 • * 2 Cron 33:3; 2 Cron 33:5; 2 Cron 33:7;
 • 16 A aşezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire şi de laudă* şi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • * Lev 7:12;
 • 17 Poporul* jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său.
 • * 2 Cron 32:12;
 • 18 Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui şi cuvintele prorocilor* care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel.
 • * 1 Sam 9:9;
 • 19 Rugăciunea lui şi felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele şi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi şi a înălţat idoli Astarteei şi chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai.
 • 20 Manase a adormit* cu părinţii săi şi a fost îngropat în casa lui. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Amon.
 • * 2 Imp 21:18;
 • Amon împăratul lui Iuda
 • 21 Amon avea douăzeci şi doi* de ani când a ajuns împărat şi a domnit doi ani la Ierusalim.
 • * 2 Imp 21:19;
 • 22 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său, Manase, şi le-a slujit.
 • 23 Şi nu s-a smerit înaintea Domnului, cum* se smerise tatăl său, Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat.
 • * 2 Cron 33:12;
 • 24 Slujitorii lui au uneltit* împotriva lui şi l-au omorât în casa lui.
 • * 2 Imp 21:23; 2 Imp 21:24;
 • 25 Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Şi, în locul lui, poporul ţării a pus împărat pe fiul său Iosia.
  2 Cronici, capitolul 33