2 Imparati  


Capitolul 20
 • Boala şi însănătoşirea lui Ezechia
 • 1 În vremea* aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.’”
 • * 2 Cron 32:24; Isa 38:1;
 • 2 Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
 • 3 „Doamne, adu-Ţi* aminte că am umblat** înaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.
 • * Neem 13:22; ** Gen 17:1; 1 Imp 3:6;
 • 4 Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
 • 5 „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia* poporului Meu: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Ţi-am auzit** rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului.
 • * 1 Sam 9:16; 1 Sam 10:1; ** 2 Imp 19:20; Ps 65:2; Ps 39:12; Ps 56:8;
 • 6 Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei şi voi ocroti* cetatea aceasta din pricina Mea şi din pricina robului Meu David.»’”
 • * 2 Imp 19:34;
 • 7 Isaia* a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.
 • * Isa 38:21;
 • 8 Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn* voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?”
 • * Jud 6:17; Jud 6:37; Jud 6:39; Isa 7:11; Isa 7:14; Isa 38:22;
 • 9 Şi Isaia a zis: „Iată din partea Domnului semnul* după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?”
 • * Isa 38:7; Isa 38:8;
 • 10 Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.”
 • 11 Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece* trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz.
 • * Ios 10:12; Ios 10:14; Isa 38:8;
 • Fudulia lui Ezechia
 • 12 În acelaşi* timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia.
 • * Isa 39:1;
 • 13 Ezechia a ascultat* pe soli şi le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel scump, casa lui cu arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui şi în toate moşiile lui.
 • * 2 Cron 32:27; 2 Cron 32:31;
 • 14 Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia şi i-a zis: „Ce au zis oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.”
 • 15 Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut* tot ce este în casa mea; n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.”
 • * 2 Imp 20:13;
 • 16 Atunci, Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului:
 • 17 ‘Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon* tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic, zice Domnul.
 • * 2 Imp 24:13; 2 Imp 25:13; Ier 27:21; Ier 27:22; Ier 52:17;
 • 18 Şi vor* lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.’”
 • * 2 Imp 24:12; 2 Cron 33:11;
 • 19 Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este* bun.” Şi a adăugat: „Căci va fi pace şi linişte în timpul vieţii mele!”
 • * 1 Sam 3:18; Iov 1:21; Ps 39:9;
 • 20 Celelalte* fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui şi cum a făcut iazul** şi canalul de apă şi a adus apele în cetate nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • * 2 Cron 32:32; ** Neem 3:16; 2 Cron 32:30;
 • 21 Ezechia* a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Manase.
 • * 2 Cron 32:33;
  2 Imparati, capitolul 20