2 Imparati  


Capitolul 25
 • 1 În al nouălea* an al domniei lui Zedechia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oştirea lui împotriva Ierusalimului; a tăbărât înaintea lui şi a ridicat întărituri de jur împrejur.
 • * 2 Cron 36:17; Ier 34:2; Ier 39:1; Ier 52:4; Ier 52:5; Ezec 24:1;
 • 2 Cetatea a fost împresurată până la al unsprezecelea an al împăratului Zedechia.
 • 3 În ziua a noua a lunii a patra*, era mare foamete în cetate şi nu era pâine pentru poporul ţării.
 • * Ier 39:2; Ier 52:6;
 • 4 Atunci s-a făcut o spărtură* în cetate, şi toţi oamenii de război au fugit noaptea pe drumul porţii dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când haldeenii înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul** care duce în câmpie.
 • * Ier 39:2; Ier 52:7; ** Ier 39:4-7; Ier 52:7; Ezec 12:12;
 • 5 Dar oştirea haldeenilor a urmărit pe împărat şi l-a ajuns în câmpiile Ierihonului şi toată oştirea lui s-a risipit de la el.
 • 6 Au prins pe împărat şi l-au suit la împăratul Babilonului, la* Ribla, şi s-a rostit o hotărâre împotriva lui.
 • * 2 Imp 23:33; Ier 52:9;
 • 7 Fiii lui Zedechia au fost înjunghiaţi în faţa lui, apoi lui Zedechia i-au scos ochii*, l-au legat cu lanţuri de aramă şi l-au dus la Babilon.
 • * Ier 39:7; Ezec 12:13;
 • Dărâmarea Ierusalimului şi a Templului. Poporul este dus în robie
 • 8 În ziua a şaptea* a lunii a cincea – era în anul** al nouăsprezecelea al domniei lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului –, a venit Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitorul împăratului Babilonului, şi a intrat în Ierusalim.
 • * Ier 52:12-14; ** 2 Imp 24:12; 2 Imp 25:27; Ier 39:9;
 • 9 A ars* Casa Domnului, casa împăratului şi** toate casele Ierusalimului; a pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare.
 • * 2 Cron 36:19; Ps 79:1; ** Ier 39:8; Amos 2:5;
 • 10 Toată oştirea haldeenilor care era cu căpetenia străjerilor a* dărâmat zidurile dimprejurul Ierusalimului.
 • * Neem 1:3; Ier 52:14;
 • 11 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi pe cei ce mai* rămăseseră în cetate din popor, pe cei ce fugiseră la împăratul Babilonului şi pe cealaltă mulţime.
 • * Ier 39:9; Ier 52:15;
 • 12 Însă căpetenia străjerilor a lăsat ca vieri şi lucrători de pământ câţiva din cei mai săraci* din ţară.
 • * 2 Imp 24:14; Ier 39:10; Ier 40:7; Ier 52:16;
 • 13 Haldeenii au sfărâmat stâlpii* de aramă** din Casa Domnului, temeliile, marea†† de aramă care era în Casa Domnului şi au dus arama în Babilon.
 • * 2 Imp 20:17; Ier 27:19; Ier 27:22; Ier 52:17; ** 1 Imp 7:15; 1 Imp 7:27; †† 1 Imp 7:23;
 • 14 Au luat cenuşarele*, lopeţile, mucările, ceştile şi toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba.
 • * Exod 27:3; 1 Imp 7:45; 1 Imp 7:50;
 • 15 Căpetenia străjerilor a mai luat şi tigăile pentru cărbuni şi lighenele, tot ce era de aur şi tot ce era de argint.
 • 16 Cei doi stâlpi, marea şi temeliile pe care le făcuse Solomon pentru Casa Domnului, toate uneltele acestea de aramă* aveau o greutate necunoscută.
 • * 1 Imp 7:47;
 • 17 Înălţimea* unui stâlp era de optsprezece coţi şi deasupra avea un coperiş de aramă, a cărui înălţime era de trei coţi; împrejurul coperişului era o împletitură în chip de reţea şi rodii, toate de aramă; tot aşa avea şi al doilea stâlp cu împletitura în chip de reţea.
 • * 1 Imp 7:15; Ier 52:21;
 • 18 Căpetenia* străjerilor a luat pe marele preot Seraia**, pe Ţefania, al doilea preot, şi pe cei trei păzitori ai pragului.
 • * Ier 52:24; ** 1 Cron 6:14; Ezra 7:1; Ier 21:1; Ier 29:25;
 • 19 Şi din cetate a luat un dregător care avea sub porunca lui pe oamenii de război, cinci* oameni care făceau parte din sfetnicii împăratului şi care au fost găsiţi în cetate, pe logofătul căpeteniei oştirii, însărcinat să scrie la oaste pe poporul ţării, şi şaizeci de oameni din poporul ţării, care se aflau în cetate.
 • * Ier 52:25;
 • 20 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a luat şi i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla.
 • 21 Împăratul Babilonului i-a lovit şi i-a omorât la Ribla, în ţara Hamatului.Astfel* a fost dus în robie Iuda, departe de ţara lui.
 • * Lev 26:33; Deut 28:36; Deut 28:64; 2 Imp 23:27;
 • Ghedalia, dregător. Uciderea lui
 • 22 Şi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a pus pe poporul* care mai rămăsese şi pe care-l lăsase în ţara lui Iuda sub porunca lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan.
 • * Ier 40:5;
 • 23 Când au auzit toate căpeteniile* oştilor, ei şi oamenii lor, că împăratul Babilonului a pus dregător pe Ghedalia, s-au dus la Ghedalia, la Miţpa, şi anume: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, din Netofa, şi Iaazania, fiul maacatitului, ei şi oamenii lor.
 • * Ier 40:7-9;
 • 24 Ghedalia le-a jurat, lor şi oamenilor lor, şi le-a zis: „Să nu vă temeţi de nimic din partea slujitorilor haldeenilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului şi o veţi duce bine.”
 • 25 Dar, în luna* a şaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elişama, din neamul împărătesc, a venit, însoţit de zece oameni, şi au lovit de moarte pe Ghedalia, ca şi pe iudeii şi haldeenii care erau cu el la Miţpa.
 • * Ier 41:1; Ier 41:2;
 • 26 Atunci, tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, şi căpeteniile oştilor s-au sculat şi au plecat în* Egipt, pentru că le era frică de haldeeni.
 • * Ier 43:4; Ier 43:7;
 • Robia lui Ioiachin uşurată de Evil-Merodac
 • 27 În* al treizeci şi şaptelea an al robiei lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii a douăsprezecea, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel dintâi an al domniei lui, a înălţat** capul lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, şi l-a scos din temniţă,
 • * Ier 52:31; ** Gen 40:13; Gen 40:20;
 • 28 i-a vorbit cu bunătate şi a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraţilor care erau cu el la Babilon.
 • 29 I-a schimbat hainele de temniţă şi Ioiachin a mâncat* totdeauna la masa lui, în tot timpul vieţii lui.
 • * 2 Sam 9:7;
 • 30 Împăratul s-a îngrijit necurmat de hrana de toate zilele, în tot timpul vieţii lui.
  2 Imparati, capitolul 25