2 Tesaloniceni  


Capitolul 1
 • EPISTOLA A DOUA A LUI PAVEL CĂTRE TESALONICENI
 • 1 Pavel, Silvan şi* Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în** Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:
 • * 2 Cor 1:19; ** 1 Tes 1:1;
 • 2 Har* şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * 1 Cor 1:3;
 • 3 Trebuie* să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.
 • * 1 Tes 1:2; 1 Tes 1:3; 1 Tes 3:6; 1 Tes 3:9; 2 Tes 2:13;
 • 4 De aceea ne* lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru** statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.
 • * 2 Cor 7:14; 2 Cor 9:2; 1 Tes 2:19; 1 Tes 2:20; ** 1 Tes 1:3; 1 Tes 2:14;
 • 5 Aceasta este o* dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru** care şi suferiţi.
 • * Fil 1:28; ** 1 Tes 2:14;
 • 6 Fiindcă* Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
 • * Apoc 6:10;
 • 7 şi să vă dea odihnă* atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului** Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
 • * Apoc 14:13; ** 1 Tes 4:16; Iuda 1:14;
 • 8 într-o* flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce** nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
 • * Evr 10:27; Evr 12:29; 2 Pet 3:7; Apoc 21:8; ** Ps 79:6; 1 Tes 4:5; Rom 2:8;
 • 9 Ei* vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la** slava puterii Lui,
 • * Fil 3:19; 2 Pet 3:7; ** Deut 33:2; Isa 2:19; 2 Tes 2:8;
 • 10 când* va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi** privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.
 • * Ps 89:7; ** Ps 68:35;
 • 11 De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să* vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate** şi orice lucrare izvorâtă din credinţă,
 • * 2 Tes 1:5; ** 1 Tes 1:3;
 • 12 pentru ca* Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi şi voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.
 • * 1 Pet 1:7; 1 Pet 4:14;
2 Tesaloniceni, capitolul 1