2 Timotei  


Capitolul 4
 • 1 Te rog fierbinte*, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care** are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
 • * 1 Tim 5:21; 1 Tim 6:13; 2 Tim 2:14; ** Fapte 10:42;
 • 2 propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră*, ceartă, îndeamnă** cu toată blândeţea şi învăţătura.
 • * 1 Tim 5:20; Tit 1:13; Tit 2:15; ** 1 Tim 4:13;
 • 3 Căci* va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura** sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
 • * 2 Tim 3:1; ** 1 Tim 1:10; 2 Tim 3:6;
 • 4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta* spre istorisiri închipuite.
 • * 1 Tim 1:4; 1 Tim 4:7; Tit 1:14;
 • 5 Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă* suferinţele, fă lucrul unui evanghelist** şi împlineşte-ţi bine slujba.
 • * 2 Tim 1:8; 2 Tim 2:3; ** Fapte 21:8; Efes 4:11;
 • 6 Căci eu* sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării** mele este aproape.
 • * Fil 2:17; ** Fil 1:23; 2 Pet 1:14;
 • 7 M-am luptat* lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
 • * 1 Cor 9:24; 1 Cor 9:25; Fil 3:14; 1 Tim 6:12; Evr 12:1;
 • 8 De acum mă aşteaptă cununa* neprihănirii, pe care mi-o va da în** „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
 • * 1 Cor 9:25; Iac 1:12; 1 Pet 5:4; Apoc 2:10; ** 2 Tim 1:12;
 • 9 Caută de vino curând la mine.
 • 10 Căci* Dima, din dragoste** pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit, în Dalmaţia.
 • * Col 4:14; Filim 1:24; ** 1 Ioan 2:15;
 • 11 Numai* Luca** este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă.
 • * 2 Tim 1:15; ** Col 4:14; Filim 1:24; Fapte 12:25; Fapte 15:37; Col 4:10;
 • 12 Pe Tihic* l-am trimis la Efes.
 • * Fapte 20:4; Efes 6:21; Col 4:7; Tit 3:12;
 • 13 Când vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele.
 • 14 Alexandru*, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti** după faptele lui.
 • * Fapte 19:33; 1 Tim 1:20; ** 2 Sam 3:39; Ps 28:4; Apoc 18:6;
 • 15 Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre.
 • 16 La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci* toţi m-au părăsit. Să** nu li se ţină în socoteală lucrul acesta!
 • * 2 Tim 1:15; ** Fapte 7:60;
 • 17 Însă* Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca** propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului.
 • * Mat 10:19; Fapte 23:11; Fapte 27:23; ** Fapte 9:15; Fapte 26:17; Fapte 26:18; Efes 3:8; Ps 22:21; 2 Pet 2:9;
 • 18 Domnul* mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui** cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
 • * Ps 121:7; ** Rom 11:36; Gal 1:5; Evr 13:21;
 • 19 Spune sănătate Priscilei* şi lui Aquila şi casei** lui Onisifor.
 • * Fapte 18:2; Rom 16:3; ** 2 Tim 1:16;
 • 20 Erast* a rămas în Corint, iar pe Trofim** l-am lăsat bolnav în Milet.
 • * Fapte 19:22; Rom 16:23; ** Fapte 20:4; Fapte 21:29;
 • 21 Caută* de vino înainte de iarnă. Eubul şi Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii îţi trimit sănătate.
 • * 2 Tim 4:9;
 • 22 Domnul* Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.
 • * Gal 6:18; Filim 1:25;
  2 Timotei, capitolul 4