Daniel  


Capitolul 10
 • 1 În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit* Beltşaţar. Cuvântul** acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta şi a priceput†† vedenia.
 • * Dan 1:7; ** Dan 8:26; Apoc 19:9; Dan 10:14; †† Dan 1:17; Dan 8:16;
 • 2 În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale.
 • 3 N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin şi nici nu m-am uns* deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni.
 • * Mat 6:17;
 • 4 În a douăzeci şi patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel* (Tigru).
 • * Gen 2:14;
 • 5 Am ridicat* ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om** îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur†† din Ufaz.
 • * Ios 5:13; ** Dan 12:6; Dan 12:7; Apoc 1:13-15; Apoc 15:6; †† Ier 10:9;
 • 6 Trupul lui era ca o piatră de crisolit*, faţa îi strălucea ca fulgerul** şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele†† semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul*† lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.
 • * Ezec 1:16; ** Ezec 1:14; Apoc 1:14; Apoc 19:12; †† Ezec 1:7; Apoc 1:15; *† Ezec 1:24; Apoc 1:15;
 • 7 Eu, Daniel, am văzut singur* vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuşi au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă!
 • * 2 Imp 6:17; Fapte 9:7;
 • 8 Eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat*, culoarea mi s-a schimbat**, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă.
 • * Dan 8:27; ** Dan 7:28;
 • 9 Am auzit glasul cuvintelor lui şi, pe când* auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leşinat cu faţa la pământ.
 • * Dan 8:18;
 • 10 Şi iată că o mână* m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile mele.
 • * Ier 1:9; Dan 9:21; Apoc 1:17;
 • 11 Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit* şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti, căci acum sunt trimis la tine!” După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.
 • * Dan 9:23;
 • 12 El mi-a zis: „Daniele, nu te teme* de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate** din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!
 • * Apoc 1:17; ** Dan 9:3; Dan 9:4; Dan 9:22; Dan 9:23; Fapte 10:4;
 • 13 Dar căpetenia* împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail**, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.
 • * Dan 10:20; ** Dan 10:21; Dan 12:1; Iuda 1:9; Apoc 12:7;
 • 14 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi*, căci** vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”
 • * Gen 49:1; Dan 2:28; ** Dan 8:26; Dan 10:1; Hab 2:3;
 • 15 Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii* în pământ şi am tăcut.
 • * Dan 10:9; Dan 8:18;
 • 16 Şi iată că cineva* care avea înfăţişarea copiilor oamenilor s-a atins** de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit şi am zis celui ce stătea înaintea mea: „Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază şi am pierdut orice putere!
 • * Dan 8:15; ** Dan 10:10; Ier 1:9; Dan 10:8;
 • 17 Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare!”
 • 18 Atunci, cel ce avea înfăţişarea unui om m-a atins din nou şi m-a întărit.
 • 19 Apoi mi-a zis*: „Nu te teme** de nimic, om preaiubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!” Şi, pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri şi am zis: „Vorbeşte, domnul meu, căci m-ai întărit.”
 • * Dan 10:11; ** Jud 6:23;
 • 20 El mi-a zis: „Ştii pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei* Persiei şi, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei!
 • * Dan 10:13;
 • 21 Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail*.
 • * Dan 10:13; Iuda 1:9; Apoc 12:7;
  Daniel, capitolul 10