Daniel  


Capitolul 5
 • Ospăţul lui Belşaţar şi luarea Babilonului
 • 1 Împăratul Belşaţar a făcut* un mare ospăţ celor o mie de mai-mari ai lui şi a băut vin înaintea lor.
 • * Estera 1:3;
 • 2 Şi, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur şi de argint pe care* le luase tatăl său, Nebucadneţar, din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul şi mai-marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui.
 • * Dan 1:2; Ier 52:19;
 • 3 Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, şi au băut din ele împăratul şi mai-marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui.
 • 4 Au băut vin şi au lăudat* pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă şi de fier, de lemn şi de piatră.
 • * Apoc 9:20;
 • 5 În clipa* aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om şi au scris în faţa sfeşnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris.
 • * Dan 4:31;
 • 6 Atunci, împăratul a îngălbenit şi gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile şoldurilor şi genunchii* i s-au izbit unul de altul.
 • * Naum 2:10;
 • 7 Împăratul a strigat* în gura mare să i se aducă cititorii** în stele, haldeenii şi ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul şi a zis înţelepţilor Babilonului: „Oricine va putea citi scrisoarea aceasta şi mi-o va tâlcui va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănţişor de aur la gât şi va avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei.”
 • * Dan 2:2; Dan 4:6; ** Isa 47:13; Dan 6:2;
 • 8 Toţi înţelepţii împăratului au intrat, dar n-au putut* nici să citească scrisoarea şi nici s-o tâlcuiască împăratului.
 • * Dan 2:27; Dan 4:7;
 • 9 Din pricina aceasta, împăratul Belşaţar s-a înspăimântat* foarte tare, faţa i s-a îngălbenit şi mai-marii lui au rămas încremeniţi.
 • * Dan 2:1;
 • 10 Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului şi mai-marilor lui, a intrat în odaia ospăţului, a luat cuvântul şi a vorbit astfel: „Să trăieşti veşnic, împărate*! Să nu te tulbure gândurile tale şi să nu ţi se îngălbenească faţa!
 • * Dan 2:4; Dan 3:9;
 • 11 În împărăţia ta este* un om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi, şi, pe vremea tatălui tău, s-au găsit la el lumini, pricepere şi o înţelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai-mare** peste vrăjitori, cititori în stele, haldeeni, ghicitori,
 • * Dan 2:48; Dan 4:8; Dan 4:9; Dan 4:18; ** Dan 4:9;
 • 12 şi anume pentru că* s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat** Beltşaţar, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele şi să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel, şi el îţi va da tâlcuirea!”
 • * Dan 6:3; ** Dan 1:7;
 • 13 Atunci, Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: „Tu eşti Daniel acela, unul din prinşii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul?
 • 14 Am aflat despre tine că ai în tine duhul* dumnezeilor şi că la tine se găsesc lumini, pricepere şi o înţelepciune nemaipomenită.
 • * Dan 5:11; Dan 5:12;
 • 15 Au adus înaintea mea pe înţelepţi* şi pe cititorii în stele, ca să citească scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte.
 • * Dan 5:7; Dan 5:8;
 • 16 Am aflat că tu poţi să tâlcuieşti şi să dezlegi întrebări grele; acum*, dacă vei putea să citeşti scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuieşti, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănţişor de aur la gât şi vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei!”
 • * Dan 5:7;
 • 17 Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: „Ţine-ţi darurile şi dă altuia răsplătirile tale! Totuşi voi citi împăratului scrierea şi i-o voi tâlcui.
 • 18 Împărate, Dumnezeul* cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă şi strălucire
 • * Dan 2:37; Dan 2:38; Dan 4:17; Dan 4:22; Dan 4:25;
 • 19 şi, din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate* popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau şi tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia şi lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia şi cobora pe cine voia.
 • * Ier 27:7; Dan 3:4;
 • 20 Dar, când* i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc şi a fost despuiat de slava lui;
 • * Dan 4:30; Dan 4:37;
 • 21 a fost* izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor şi a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, şi trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut** că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea.
 • * Dan 4:32; ** Dan 4:17; Dan 4:25;
 • 22 Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu ţi-ai* smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste lucruri.
 • * 2 Cron 33:23; 2 Cron 36:12;
 • 23 Ci te-ai* înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai-marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră, care** nici nu văd, nici n-aud şi nici nu pricep nimic, şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta şi toate căile tale!
 • * Dan 5:3; Dan 5:4; ** Ps 115:5; Ps 115:6; Ier 10:23;
 • 24 De aceea a trimis El acest cap de mână care a scris scrierea aceasta.
 • 25 Iată însă scrierea care a fost scrisă: ‘Numărat, numărat, cântărit şi împărţit!1
 • 26 Şi iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei şi i-a pus capăt.
 • 27 Cântărit* înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor!
 • * Iov 31:6; Ps 62:2; Ier 6:30;
 • 28 Împărţit înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită şi dată mezilor* şi perşilor**!”
 • * Isa 21:2; Dan 5:31; Dan 9:1; ** Dan 6:28;
 • 29 Îndată, Belşaţar a dat poruncă şi au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănţişor de aur la gât şi au dat de ştire că va avea locul al treilea* în cârmuirea împărăţiei.
 • * Dan 5:7;
 • 30 Dar, chiar în noaptea* aceea, Belşaţar, împăratul haldeenilor, a fost omorât.
 • * Ier 51:31; Ier 51:39; Ier 51:57;
 • 31 Şi a pus mâna pe împărăţie Darius* Medul, care era în vârstă de şaizeci şi doi de ani.
 • * Dan 9:1;
 • 1. În haldeeană: mene mene techel upfarsin.
  Daniel, capitolul 5