Deuteronomul  


Capitolul 13
 • Pedepsirea prorocilor mincinoşi
 • 1 Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător* de vise care-ţi** va vesti un semn sau o minune
 • * Zah 10:2; ** Mat 24:24; 2 Tes 2:9;
 • 2 şi se va împlini semnul* sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – şi să le slujim!’,
 • * Deut 18:22; Ier 28:9; Mat 7:22;
 • 3 să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare* ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.
 • * Deut 8:2; Mat 24:24; 1 Cor 11:19; 2 Tes 2:11; Apoc 13:14;
 • 4 Voi să mergeţi după* Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă** alipiţi.
 • * 2 Imp 23:3; 2 Cron 34:31; ** Deut 10:20; Deut 30:20;
 • 5 Prorocul* sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel** răul din mijlocul tău.
 • * Deut 18:20; Ier 14:15; Zah 13:3; ** Deut 17:7; Deut 22:21; Deut 22:22; Deut 22:24; 1 Cor 5:13;
 • Pedeapsa pentru cel ce aţâţă la închinarea la idoli
 • 6 Dacă* fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta** care se odihneşte la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi te aţâţă în taină zicând: ‘Haidem şi să slujim altor dumnezei!’, dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut,
 • * Deut 17:2; ** Gen 16:5; Deut 28:54; Prov 5:20; Mica 7:5; 1 Sam 18:1; 1 Sam 18:3; 1 Sam 20:17;
 • 7 dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă,
 • 8 să nu te* învoieşti şi să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi şi să nu-l ascunzi.
 • * Prov 1:10;
 • 9 Ci să-l omori*; întâi mâna** ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare şi apoi mâna întregului popor;
 • * Deut 17:5; ** Deut 17:7; Fapte 7:58;
 • 10 să-l ucizi cu pietre şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
 • 11 Să se facă aşa, pentru ca tot* Israelul să audă şi să se teamă şi să nu se mai săvârşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.
 • * Deut 17:13; Deut 19:20;
 • Pedeapsa pentru o cetate din care ies aţâţători
 • 12 Dacă vei* auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul Dumnezeul tău:
 • * Ios 22:11; Jud 20:1; Jud 20:2;
 • 13 ‘Nişte oameni răi* au ieşit din mijlocul tău şi au amăgit** pe locuitorii din cetatea lor zicând: «Haidem şi să slujim altor dumnezei!»’ – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti –,
 • * 1 Ioan 2:19; Iuda 1:19; ** 2 Imp 17:21; Deut 13:2; Deut 13:6;
 • 14 să faci cercetări, să cauţi şi să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău,
 • 15 atunci să treci prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimiceşti cu desăvârşire* împreună cu tot ce va fi în ea şi să-i treci chiar şi vitele prin ascuţişul sabiei.
 • * Exod 22:20; Ios 6:17; Ios 6:21;
 • 16 Să strângi toată prada în mijlocul pieţei şi să arzi de* tot cu foc cetatea şi toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman** de dărâmături şi niciodată să nu fie zidită din nou.
 • * Ios 6:24; ** Ios 8:28; Isa 17:1; Isa 25:2; Ier 49:2;
 • 17 Nimic* din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârşire să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă** din iuţimea mâniei Lui, să Se îndure de tine, să te ierte şi să te înmulţească, după cum a jurat lucrul acesta părinţilor tăi,
 • * Deut 7:26; ** Ios 6:18; Ios 6:26; Gen 22:17; Gen 26:4; Gen 26:24; Gen 28:14;
 • 18 dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind* toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi şi făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 12:25; Deut 12:28; Deut 12:32;
  Deuteronomul, capitolul 13