Deuteronomul  


Capitolul 32
 • Cântarea lui Moise
 • 1 „Luaţi aminte*, ceruri, şi voi vorbi; Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele!
 • * Deut 4:26; Deut 30:19; Deut 31:28; Ps 50:4; Isa 1:2; Ier 2:12; Ier 6:19;
 • 2 Ca ploaia să curgă* învăţăturile mele, Ca roua să cadă cuvântul meu, Ca ploaia** repede pe verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă!
 • * Isa 55:10; Isa 55:11; 1 Cor 3:6-8; ** Ps 72:6; Mica 5:7;
 • 3 Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi* slavă Dumnezeului nostru!
 • * 1 Cron 29:11;
 • 4 El este* Stânca; lucrările** Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu†† credincios şi fără nedreptate*†, El este drept şi curat.
 • * 2 Sam 22:3; 2 Sam 23:3; Ps 18:2; Ps 18:31; Ps 18:46; Hab 1:12; ** 2 Sam 22:31; Dan 4:37; Apoc 15:3; †† Ier 10:10; *† Iov 34:10; Ps 92:15;
 • 5 Ei s-au stricat*; Netrebnicia copiilor Lui este ruşinea lor! Neam îndărătnic** şi stricat!
 • * Deut 31:29; ** Mat 17:17; Luca 9:41; Fil 2:15;
 • 6 Pe Domnul Îl răsplătiţi* astfel?! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl** tău, care te-a făcut, Te-a întocmit†† şi ţi-a dat fiinţă?
 • * Ps 116:12; ** Isa 63:16; Ps 74:2; †† Deut 32:15; Isa 27:11; Isa 44:2;
 • 7 Adu-ţi aminte de zilele din vechime, Socoteşte anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni, Întreabă pe tatăl* tău, şi te va învăţa, Pe bătrânii tăi, şi îţi vor spune.
 • * Exod 13:14; Ps 44:1; Ps 78:3; Ps 78:4;
 • 8 Când Cel Preaînalt a dat* o moştenire neamurilor, Când a despărţit** pe copiii oamenilor, A pus hotare popoarelor După numărul copiilor lui Israel,
 • * Zah 9:2; Fapte 17:26; ** Gen 11:8;
 • 9 Căci partea* Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.
 • * Exod 15:16; Exod 19:5; 1 Sam 10:1; Ps 78:71;
 • 10 El l-a găsit într-un ţinut pustiu*, Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; L-a înconjurat, l-a îngrijit** Şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui.
 • * Deut 8:15; Ier 2:6; Osea 13:5; ** Deut 4:36; Ps 17:8; Prov 7:2; Zah 2:8;
 • 11 Ca vulturul* care îşi scutură cuibul, Zboară deasupra puilor, Îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui,
 • * Exod 19:4; Deut 1:31; Isa 31:5; Isa 46:4; Isa 63:9; Osea 11:3;
 • 12 Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, Şi nu era niciun dumnezeu străin cu El.
 • 13 L-a suit* pe înălţimile ţării, Şi Israel a mâncat roadele câmpului; I-a dat să sugă** miere din stâncă, Untdelemnul care iese din stânca cea mai tare,
 • * Deut 33:29; Isa 58:14; Ezec 36:2; ** Iov 29:6; Ps 81:16;
 • 14 Untul de la vaci şi laptele oilor, Cu grăsimea mieilor, A berbecilor din Basan şi a ţapilor, Cu grăsimea grâului*, Şi ai băut vinul, sângele** strugurelui.
 • * Ps 81:16; Ps 147:14; ** Gen 49:11;
 • 15 Israel* s-a îngrăşat şi a azvârlit** din picior; Te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit! Şi a părăsit†† pe Dumnezeu, Ziditorul*† lui, A nesocotit Stânca†* mântuirii lui,
 • * Deut 33:5; Deut 33:26; Isa 44:2; ** 1 Sam 2:29; Deut 31:20; Neem 9:25; Ps 17:10; Ier 2:7; Ier 5:7; Ier 5:28; Osea 13:6; †† Deut 31:16; Isa 1:4; *† Deut 32:6; Isa 51:13; †* 2 Sam 22:47; Ps 89:26; Ps 95:1;
 • 16 L-au* întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, L-au mâniat prin urâciuni;
 • * 1 Imp 14:22; 1 Cor 10:22;
 • 17 Au adus jertfe* dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, Unor dumnezei pe care nu-i cunoşteau, Dumnezei noi, veniţi de curând, De care nu se temuseră părinţii voştri.
 • * Lev 17:7; Ps 106:37; 1 Cor 10:20; Apoc 9:20;
 • 18 Ai părăsit Stânca* cea care te-a născut Şi ai uitat** pe Dumnezeul care te-a întocmit.
 • * Isa 17:10; ** Ier 2:32;
 • 19 Domnul a văzut lucrul* acesta şi S-a mâniat, S-a supărat** pe fiii şi fiicele Lui.
 • * Jud 2:14; ** Isa 1:2;
 • 20 El a zis: ‘Îmi* voi ascunde Faţa de ei Şi voi vedea care le va fi sfârşitul, Căci sunt un neam stricat, Sunt nişte copii** necredincioşi.
 • * Deut 31:17; ** Isa 30:9; Mat 17:17;
 • 21 Mi-au* întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M-au mâniat** prin idolii lor deşerţi. Şi Eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere.
 • * Deut 32:16; Ps 78:58; ** 1 Sam 12:21; 1 Imp 16:13; 1 Imp 16:26; Ps 31:6; Ier 8:19; Ier 10:8; Ier 14:22; Iona 2:8; Fapte 14:15; Osea 1:10; Rom 10:19;
 • 22 Căci* focul mâniei Mele s-a aprins Şi va arde până în fundul Locuinţei morţilor, Va nimici pământul şi roadele lui, Va arde temeliile munţilor.
 • * Ier 15:14; Ier 17:4; Plang 4:11;
 • 23 Voi* îngrămădi toate nenorocirile peste ei, Îmi voi** arunca toate săgeţile împotriva lor.
 • * Isa 26:15; ** Ps 7:12; Ps 7:13; Ezec 5:16;
 • 24 Vor fi topiţi de foame, stinşi de friguri Şi de boli cumplite; Voi trimite în ei dinţii fiarelor* sălbatice Şi otrava şerpilor.
 • * Lev 26:22;
 • 25 Afară* vor pieri de sabie Şi înăuntru vor pieri de groază: Şi tânărul, şi fata, Şi copilul de ţâţă, ca şi bătrânul.
 • * Plang 1:20; Ezec 7:15; 2 Cor 7:5;
 • 26 Voiam să* zic: «Îi voi lua cu o suflare», Le voi şterge pomenirea dintre oameni!
 • * Ezec 20:13; Ezec 20:14; Ezec 20:23;
 • 27 Dar Mă tem de ocările vrăjmaşului, Mă tem ca nu cumva vrăjmaşii lor să se amăgească Şi să* zică: «Mâna noastră cea puternică, Şi nu Domnul a făcut toate aceste lucruri.»
 • * Ps 140:8;
 • 28 Ei sunt un neam care şi-a pierdut bunul simţ Şi nu-i pricepere în ei*.
 • * Isa 27:11; Ier 4:22;
 • 29 Dacă ar fi fost* înţelepţi, ar înţelege Şi s-ar gândi** la ce li se va întâmpla.
 • * Deut 5:29; Ps 81:13; Ps 107:43; Luca 19:42; ** Isa 47:7; Plang 1:9;
 • 30 Cum ar urmări unul* singur o mie din ei Şi cum ar pune doi pe fugă zece mii, Dacă nu i-ar fi vândut** Stânca, Dacă nu i-ar fi vândut Domnul?
 • * Lev 26:8; Ios 23:10; 2 Cron 24:24; Isa 30:17; ** Ps 44:12; Isa 50:1; Isa 52:3;
 • 31 Căci* stânca lor nu este ca Stânca noastră, Vrăjmaşii noştri înşişi sunt judecători în această privinţă**.
 • * 1 Sam 2:2; ** 1 Sam 4:8; Ier 40:3;
 • 32 Ci viţa* lor este din sadul Sodomei Şi din ţinutul Gomorei; Strugurii lor sunt struguri otrăviţi, Bobiţele lor sunt amare;
 • * Isa 1:10;
 • 33 Vinul lor este venin* de şerpi, Este otravă** cumplită de aspidă.
 • * Ps 58:4; ** Ps 140:3; Rom 3:13;
 • 34 Oare nu este ascuns* lucrul acesta la Mine, Pecetluit în comorile Mele?
 • * Iov 14:17; Ier 2:22; Osea 13:12; Rom 2:5;
 • 35 A Mea* este răzbunarea şi Eu voi răsplăti Când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor** este aproape Şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi.’
 • * Ps 94:1; Rom 12:19; Evr 10:30; ** 2 Pet 2:3;
 • 36 Domnul* va judeca pe poporul Său, Dar va avea milă** de robii Săi, Văzând că puterea le este sleită Şi că nu mai este nici rob, nici slobod.
 • * Ps 135:14; ** Jud 2:18; Ps 106:45; Ier 31:20; Ioel 2:14; 1 Imp 14:10; 1 Imp 21:21; 2 Imp 9:8; 2 Imp 14:26;
 • 37 El va zice: ‘Unde sunt dumnezeii* lor, Stânca aceea care le slujea de adăpost,
 • * Jud 10:14; Ier 2:28;
 • 38 Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor, Care beau vinul jertfelor lor de băutură? Să se scoale să vă ajute Şi să vă ocrotească!
 • 39 Să ştiţi dar că Eu sunt* Dumnezeu Şi că nu** este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.
 • * Ps 102:27; Isa 41:4; Isa 48:12; ** Deut 4:35; Isa 45:5; Isa 45:18; Isa 45:22; 1 Sam 2:6; 2 Imp 5:7; Iov 5:18; Ps 68:20; Osea 6:1;
 • 40 Căci Îmi* ridic mâna spre cer Şi zic: «Cât este de adevărat că trăiesc în veci,
 • * Gen 14:22; Exod 6:8; Num 14:30;
 • 41 Atât este de adevărat că, atunci când voi* ascuţi fulgerul sabiei Mele Şi voi pune mâna să fac judecată, Mă voi răzbuna** împotriva potrivnicilor Mei Şi voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc;
 • * Isa 27:1; Isa 34:5; Isa 66:16; Ezec 21:9; Ezec 21:10; Ezec 21:14; Ezec 21:20; ** Isa 1:24; Naum 1:2;
 • 42 Sabia Mea le va înghiţi carnea Şi-Mi voi îmbăta* săgeţile de sânge, De sângele celor ucişi şi prinşi, Din capetele fruntaşilor** vrăjmaşului.»’
 • * Ier 46:10; ** Iov 13:24; Ier 30:14; Plang 2:5;
 • 43 Neamuri, cântaţi* laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună** sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi Şi face ispăşire pentru†† ţara Lui, pentru poporul Lui.”
 • * Rom 15:10; ** Apoc 6:10; Apoc 19:2; Deut 32:41; †† Ps 85:1;
 • 44 Moise a venit şi a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el.
 • 45 După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel,
 • 46 le-a zis: „Puneţi-vă* la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
 • * Deut 6:6; Deut 11:18; Ezec 40:4;
 • 47 Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa* voastră şi prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire după ce veţi trece Iordanul.”
 • * Deut 30:19; Lev 18:5; Prov 3:2; Prov 3:22; Prov 4:22; Rom 10:5;
 • Domnul vorbeşte lui Moise
 • 48 În aceeaşi zi, Domnul* a vorbit lui Moise şi a zis:
 • * Num 27:12; Num 27:13;
 • 49 „Suie-te pe muntele* acesta Abarim, pe muntele Nebo, în ţara Moabului, în faţa Ierihonului, şi priveşte ţara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel.
 • * Num 33:47; Num 33:48; Deut 34:1;
 • 50 Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui şi vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron*, fratele tău, a murit pe muntele Hor şi a fost adăugat la poporul lui,
 • * Num 20:25; Num 20:28; Num 33:38;
 • 51 pentru că aţi* păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustia Ţin, şi nu M-aţi** sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel.
 • * Num 20:11-13; Num 27:14; ** Lev 10:3;
 • 52 Tu vei* vedea doar de departe ţara dinaintea ta, dar nu vei intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.”
 • * Num 27:12; Deut 34:4;
  Deuteronomul, capitolul 32