Deuteronomul  


Capitolul 7
 • Nimicirea canaaniţilor şi a idolilor lor
 • 1 Când Domnul Dumnezeul tău te* va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi**, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine,
 • * Deut 31:3; Ps 44:2; Ps 44:3; ** Gen 15:19; Exod 33:2; Deut 4:38; Deut 9:1;
 • 2 când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini* şi le vei bate, să** le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele.
 • * Deut 7:23; Deut 23:14; ** Num 33:52; Deut 20:16; Deut 20:17; Ios 6:17; Ios 8:24; Ios 9:24; Ios 10:28; Ios 10:40; Ios 11:11; Ios 11:12; Exod 23:32; Exod 34:12; Exod 34:15; Exod 34:16; Jud 2:2; Deut 20:10; Ios 2:14; Ios 9:18; Jud 1:24;
 • 3 Să nu* te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi,
 • * Ios 23:12; 1 Imp 11:2; Ezra 9:2;
 • 4 căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde* de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.
 • * Deut 6:15;
 • 5 Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele*, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor şi să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.
 • * Exod 23:24; Exod 34:13; Deut 12:2; Deut 12:3;
 • Israel este un popor sfânt
 • 6 Căci* tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales** ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
 • * Exod 19:6; Deut 14:2; Deut 26:19; Ps 50:5; Ier 2:3; ** Exod 19:5; Amos 3:2; 1 Pet 2:9;
 • 7 Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai* mic dintre toate popoarele.
 • * Deut 10:22;
 • 8 Ci pentru că* Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să** ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.
 • * Deut 10:15; ** Exod 32:13; Ps 105:8-10; Luca 1:55; Luca 1:72; Luca 1:73; Exod 13:3; Exod 13:14;
 • 9 Să ştii dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios* şi Îşi** ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
 • * Isa 49:7; 1 Cor 1:9; 1 Cor 10:13; 2 Cor 1:18; 1 Tes 5:24; 2 Tes 3:3; 2 Tim 2:13; Evr 11:11; 1 Ioan 1:9; ** Exod 20:6; Deut 5:10; Neem 1:5; Dan 9:4;
 • 10 Dar răsplăteşte* îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire** celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată.
 • * Isa 59:18; Num 1:2; ** Deut 32:35;
 • 11 De aceea, păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le.
 • Noi îndemnuri
 • 12 Dacă* veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul** şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.
 • * Lev 26:3; Deut 28:1; ** Ps 105:8; Ps 105:9; Luca 1:55; Luca 1:72; Luca 1:73;
 • 13 El te va iubi*, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va** binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
 • * Ioan 14:21; ** Deut 28:4;
 • 14 Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele şi la tine nu va* fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.
 • * Exod 23:26;
 • 15 Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime* rele din Egipt pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.
 • * Exod 9:14; Exod 15:26; Deut 28:27; Deut 28:60;
 • 16 Să nimiceşti* toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire** de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine.
 • * Deut 7:2; ** Deut 13:8; Deut 19:13; Deut 19:21; Deut 25:12; Exod 23:33; Deut 12:30; Jud 8:27; Ps 106:36;
 • 17 Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’
 • 18 Să nu* te temi de ele. Adu-ţi** aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon şi întregului Egipt;
 • * Deut 31:6; ** Ps 105:5;
 • 19 adu-ţi aminte de marile încercări* pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile şi semnele, de mâna tare şi de braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Aşa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi.
 • * Deut 4:34; Deut 29:3;
 • 20 Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar şi viespi* bondăreşti împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa şi se vor ascunde de tine.
 • * Exod 23:28; Ios 24:12;
 • 21 Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul* tău, Dumnezeul cel** mare şi înfricoşat.
 • * Num 11:20; Num 14:9; Num 14:14; Num 14:42; Num 16:3; Ios 3:10; ** Deut 10:17; Neem 1:5; Neem 4:14; Neem 9:32;
 • 22 Şi Domnul* Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta.
 • * Exod 23:29; Exod 23:30;
 • 23 Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta şi le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite.
 • 24 Pe împăraţii* lor îi va da în mâinile tale şi le vei şterge numele de sub** ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.
 • * Ios 10:24; Ios 10:25; Ios 10:42; Ios 12:1; ** Exod 17:14; Deut 9:14; Deut 25:19; Deut 29:20; Deut 11:25; Ios 1:5; Ios 10:8; Ios 23:9;
 • 25 Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le* ardeţi în foc. Să** nu pofteşti şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciune†† înaintea Domnului Dumnezeului tău.
 • * Deut 7:5; Exod 32:20; Deut 12:3; 1 Cron 14:12; ** Ios 7:1; Ios 7:21; Jud 8:27; †† Deut 17:1;
 • 26 Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârşire, tu şi lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este* un lucru blestemat.
 • * Lev 27:28; Deut 13:17; Ios 6:17; Ios 6:18; Ios 7:1;
  Deuteronomul, capitolul 7