Eclesiastul  


Capitolul 9
 • 1 Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri şi am văzut că cei neprihăniţi* şi înţelepţi şi faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu: atât dragostea, cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.
 • * Ecl 8:14;
 • 2 Tuturor* li se întâmplă toate deopotrivă: aceeaşi soartă are cel neprihănit şi cel rău, cel bun şi curat, ca şi cel necurat, cel ce aduce jertfă, ca şi cel ce n-aduce jertfă; cel bun ca şi cel păcătos, cel ce jură ca şi cel ce se teme să jure!
 • * Iov 21:7; Ps 73:3; Ps 73:12; Ps 73:13; Mal 3:15;
 • 3 Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeaşi soartă au toţi. De aceea şi este plină inima oamenilor de răutate şi de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Şi după aceea? Se duc la cei morţi.
 • 4 Căci cine este scutit? Oricine trăieşte tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort.
 • 5 Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei* morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea** li se uită.
 • * Iov 14:21; Isa 63:16; ** Iov 7:8-10; Isa 26:14;
 • 6 Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor de mult au şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.
 • 7 Du-te dar de mănâncă-ţi* pâinea cu bucurie şi bea-ţi cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum.
 • * Ecl 8:15;
 • 8 Hainele să-ţi fie albe în orice vreme şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap.
 • 9 Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti în tot timpul vieţii tale deşarte, pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci* aceasta îţi este partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare.
 • * Ecl 2:10; Ecl 2:24; Ecl 3:13; Ecl 3:22; Ecl 5:18;
 • 10 Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!
 • 11 Am mai văzut* apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi bogăţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.
 • * Amos 2:14; Amos 2:15; Ier 9:23;
 • 12 Căci omul nu-şi* cunoaşte nici măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi în mreaja nimicitoare şi ca păsările prinse în laţ; ca şi ei sunt prinşi** şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.
 • * Ecl 8:7; ** Prov 29:6; Luca 12:20; Luca 12:39; Luca 17:26; 1 Tes 5:3;
 • 13 Am mai văzut următoarea înţelepciune sub soare şi mi s-a părut mare.
 • 14 Era* o mică cetate, cu puţini oameni în ea şi a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o şi a ridicat mari întărituri împotriva ei.
 • * 2 Sam 20:16-22;
 • 15 În ea se afla un om sărac, dar înţelept, care a scăpat cetatea cu înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gândise la omul acela sărac.
 • 16 Atunci am zis*: „Mai bună este înţelepciunea decât tăria!” Totuşi, înţelepciunea** săracului este dispreţuită şi nimeni nu-l ascultă.
 • * Prov 21:22; Prov 24:5; Ecl 7:19; Ecl 9:18; ** Marc 6:2; Marc 6:3;
 • 17 Cuvintele înţelepţilor, ascultate în linişte, sunt mai de preţ decât strigătele unuia care stăpâneşte între nebuni.
 • 18 Înţelepciunea este mai* de preţ decât sculele de război, dar un** singur păcătos nimiceşte mult bine.
 • * Ecl 9:16; ** Ios 7:1; Ios 7:11; Ios 7:12;
  Eclesiastul, capitolul 9