Estera  


Capitolul 7
 • Haman dat de gol
 • 1 Împăratul şi Haman s-au dus la ospăţ la împărăteasa Estera.
 • 2 În această a doua zi, împăratul a zis iarăşi Esterei pe când beau* vin: „Care este cererea ta, împărăteasă Estera? Ea îţi va fi împlinită. Ce doreşti? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.”
 • * Estera 5:6;
 • 3 Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, şi dacă găseşte cu cale împăratul, dă-mi viaţa – iată cererea mea – şi scapă pe poporul meu – iată dorinţa mea!
 • 4 Căci eu şi poporul meu suntem vânduţi* să fim nimiciţi, înjunghiaţi şi prăpădiţi. Măcar dacă am fi vânduţi să fim robi şi roabe, aş tăcea, dar vrăjmaşul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.”
 • * Estera 3:9; Estera 4:7;
 • 5 Împăratul Ahaşveroş a luat cuvântul şi a zis împărătesei Estera: „Cine şi unde este acela care are de gând să facă aşa?”
 • 6 Estera a răspuns: „Apăsătorul, vrăjmaşul, este Haman, răul acesta!” Haman a rămas îngrozit în faţa împăratului şi a împărătesei.
 • 7 Şi împăratul, în mânia lui, s-a sculat şi a părăsit ospăţul şi s-a dus în grădina casei împărăteşti. Haman a rămas să-şi ceară viaţa de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului.
 • 8 Când s-a întors împăratul din grădina casei împărăteşti în odaia ospăţului, a văzut pe Haman că se aruncase spre* patul pe care era Estera şi i-a zis: „Cum, să mai şi sileşti pe împărăteasă la mine, în casa împărătească?”Cum au ieşit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au şi acoperit** faţa lui Haman.
 • * Estera 1:6; ** Iov 9:34;
 • 9 Şi Harbona*, unul din fameni, a zis în faţa împăratului: „Iată, spânzurătoarea** pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman, la o înălţime de cincizeci de coţi.” Împăratul a zis: „Haman să fie spânzurat pe ea!”
 • * Estera 1:10; ** Estera 5:14; Ps 7:16; Prov 11:5; Prov 11:6;
 • 10 Şi au spânzurat* pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit.
 • * Ps 37:35; Ps 37:36; Dan 6:24;
  Estera, capitolul 7