Ezechiel  


Capitolul 30
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, proroceşte şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Văitaţi-vă*!… Nenorocită zi!
 • * Isa 13:6;
 • 3 Căci se apropie* ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor.
 • * Ezec 7:7; Ezec 7:12; Ioel 2:1; Tef 1:7;
 • 4 Sabia va pătrunde în Egipt şi în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica* bogăţiile şi i se vor răsturna** temeliile.
 • * Ezec 29:19; ** Ier 50:15;
 • 5 Etiopia, Put, Lud, toată* Arabia, Cub şi fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.»
 • * Ier 52:20; Ier 52:24;
 • 6 Aşa vorbeşte Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea şi mândria tăriei lui se va prăbuşi! Din Migdol* până la Siene vor cădea loviţi de sabie», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 29:10;
 • 7 «Vor* fi pustiiţi între alte ţări pustiite şi cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite.
 • * Ezec 29:12;
 • 8 Şi vor şti că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt şi când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi.
 • 9 În ziua aceea, nişte soli* se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniştea ei şi-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!»
 • * Isa 18:1; Isa 18:2;
 • 10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Voi pierde* mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
 • * Ezec 29:19;
 • 11 El şi poporul lui cu el, cel mai grozav* dintre popoare, vor fi trimişi să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului şi vor umple ţara de morţi.
 • * Ezec 28:7;
 • 12 Canalele le voi* seca, voi da ţara** în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!»
 • * Isa 19:5; Isa 19:6; ** Isa 19:4;
 • 13 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Voi nimici* idolii şi voi stârpi din Nof chipurile deşarte. Nu** va mai fi niciun voievod din ţara Egiptului şi voi răspândi groaza în ţara Egiptului.
 • * Isa 19:1; Ier 43:12; Ier 46:25; Zah 13:2; ** Zah 10:11; Isa 19:16;
 • 14 Voi pustii Patrosul*, voi pune foc Ţoanului** şi-Mi voi aduce la îndeplinire judecăţile asupra Noului.
 • * Ezec 29:14; ** Ps 78:12; Ps 78:43; Naum 3:8-10;
 • 15 Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, şi voi nimici* cu desăvârşire mulţimea din No.
 • * Ier 46:25;
 • 16 Voi pune foc* Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; Noul va fi deschis prin spărtură şi Noful, cucerit ziua-n amiaza mare de vrăjmaşi.
 • * Ezec 30:8;
 • 17 Tinerii din On şi din Pi-Beset vor cădea ucişi de sabie şi cetăţile acestea se vor duce în robie.
 • 18 La Tahpanes* se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului şi când se va sfârşi mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul şi cetăţile lui vor merge în robie.
 • * Ier 2:16;
 • 19 Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului şi vor şti că Eu sunt Domnul.»’”
 • 20 În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 21 „Fiul omului, am* frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, şi iată că nu-i vor lega** rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze şi să poată mânui sabia.
 • * Ier 48:25; ** Ier 46:11;
 • 22 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, şi-i voi rupe* braţele, pe cel tare şi pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână.
 • * Ps 37:17;
 • 23 Iar pe egipteni îi voi* împrăştia printre neamuri şi-i voi risipi în felurite ţări.
 • * Ezec 30:26; Ezec 29:12;
 • 24 În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune o sabie în mână, iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.
 • 25 Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Şi vor şti* că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi când o va întoarce împotriva ţării Egiptului.
 • * Ps 9:16;
 • 26 Voi împrăştia* pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări şi vor şti că Eu sunt Domnul.’”
 • * Ezec 30:23; Ezec 29:12;
  Ezechiel, capitolul 30