Ezra  


Capitolul 1
 • EZRA
 • * Ps 85:2-4;
 • Porunca lui Cirus. Întoarcerea din robie
 • 1 În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura* lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea** aceasta în toată împărăţia lui:
 • * 2 Cron 36:22; 2 Cron 36:23; Ier 25:12; Ier 29:10; ** Ezra 5:13; Ezra 5:14;
 • 2 „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: ‘Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit* să-I zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda.
 • * Isa 44:28; Isa 45:1; Isa 45:13;
 • 3 Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el şi să se suie la Ierusalim, în Iuda, şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu*, care locuieşte la Ierusalim.
 • * Dan 6:26;
 • 4 Oriunde locuiesc rămăşiţe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere şi vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!’”
 • 5 Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit* Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.
 • * Fil 2:13;
 • 6 Şi toţi cei dimprejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite şi lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie.
 • 7 Împăratul Cirus a dat* înapoi uneltele Casei Domnului pe care le luase** Nebucadneţar din Ierusalim şi le pusese în casa dumnezeului său.
 • * Ezra 5:14; Ezra 6:5; ** 2 Imp 24:13; 2 Cron 36:7;
 • 8 Cirus, împăratul perşilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Şeşbaţar* (Zorobabel), voievodul lui Iuda.
 • * Ezra 5:14;
 • 9 Iată-le numărul: treizeci de lighene de aur, o mie de lighene de argint, douăzeci şi nouă de cuţite,
 • 10 treizeci de potire de aur, patru sute zece potire de argint de mâna a doua şi o mie de alte unelte.
 • 11 Toate lucrurile de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie.
Ezra, capitolul 1