Faptele apostolilor  


Capitolul 16
 • Timotei. Vedenia lui Pavel
 • 1 În urmă, Pavel s-a dus la Derbe* şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic numit** Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec.
 • * Fapte 14:6; ** Fapte 19:22; Rom 16:21; 1 Cor 4:17; Fil 2:19; 1 Tes 3:2; 1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2; 2 Tim 1:5;
 • 2 Fraţii* din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine.
 • * Fapte 6:3;
 • 3 Pavel a vrut să-l ia cu el şi, după ce l-a luat*, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi ştiau că tatăl lui era grec.
 • * 1 Cor 9:20; Gal 2:3; Gal 5:2;
 • 4 Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile* apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim.
 • * Fapte 15:28; Fapte 15:29;
 • 5 Bisericile* se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.
 • * Fapte 15:41;
 • 6 Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.
 • 7 Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
 • 8 Au trecut atunci prin Misia şi s-au* coborât la Troa.
 • * 2 Cor 2:12; 2 Tim 4:13;
 • 9 Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om* din** Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!”
 • * Fapte 10:30; ** 2 Cor 2:13;
 • 10 După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.
 • Pavel la Filipi. Lidia
 • 11 După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.
 • 12 De acolo ne-am dus la Filipi*, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile.
 • * Fil 1:1;
 • 13 În ziua Sabatului, am ieşit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă.
 • 14 Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a* deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.
 • * Luca 24:45;
 • 15 După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a* silit să intrăm.
 • * Gen 19:3; Gen 33:11; Jud 19:21; Luca 24:29; Evr 13:2;
 • O slujnică ghicitoare. Temnicerul din Filipi
 • 16 Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care* avea un duh de ghicire1. Prin ghicire, ea aducea mult câştig** stăpânilor ei.
 • * 1 Sam 28:7; ** Fapte 19:24;
 • 17 Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.”
 • 18 Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit*, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi** a ieşit chiar în ceasul acela.
 • * Marc 1:25; Marc 1:34; ** Marc 16:17;
 • 19 Când au văzut* stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna** pe Pavel şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea fruntaşilor.
 • * Fapte 19:25; Fapte 19:26; ** 2 Cor 6:5; Mat 10:18;
 • 20 I-au dat pe mâna dregătorilor şi au zis: „Oamenii aceştia ne tulbură* cetatea; sunt nişte iudei
 • * 1 Imp 18:17; Fapte 17:6;
 • 21 care vestesc nişte obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.”
 • 22 Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei şi au* poruncit să-i bată cu nuiele.
 • * 2 Cor 6:5; 2 Cor 11:23; 2 Cor 11:25; 1 Tes 2:2;
 • 23 După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.
 • 24 Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci.
 • 25 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau.
 • 26 Deodată*, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au** dezlegat legăturile fiecăruia.
 • * Fapte 4:31; ** Fapte 5:19; Fapte 12:7; Fapte 12:10;
 • 27 Temnicerul s-a deşteptat şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit.
 • 28 Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.”
 • 29 Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila,
 • 30 i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor*, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
 • * Luca 3:10; Fapte 2:37; Fapte 9:6;
 • 31 Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede* în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.”
 • * Ioan 3:16; Ioan 3:36; Ioan 6:47; 1 Ioan 5:10;
 • 32 Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui.
 • 33 Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.
 • 34 După ce i-a dus în casă, le-a* pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.
 • * Luca 5:29; Luca 19:6;
 • Pavel şi Sila slobozi
 • 35 Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele2 să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora.”
 • 36 Şi temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul; acum dar, ieşiţi afară şi duceţi-vă în pace.”
 • 37 Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor fără să fim judecaţi, pe noi, care* suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge aşa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!”
 • * Fapte 22:25;
 • 38 Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceştia s-au temut când au auzit că sunt romani.
 • 39 Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă şi i-au* rugat să părăsească cetatea.
 • * Mat 8:34;
 • 40 Ei au ieşit din temniţă şi au* intrat în casa Lidiei; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe fraţi, au plecat.
 • * Fapte 16:14;
 • 1. Greceşte: un duh al lui Piton.
 • 2. Greceşte: lictori.
  Faptele apostolilor, capitolul 16