Faptele apostolilor  


Capitolul 8
 • Prigonirea creştinilor
 • 1 Saul* se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi**, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.
 • * Fapte 7:58; Fapte 22:20; ** Fapte 11:19;
 • 2 Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au* jelit cu mare tânguire.
 • * Gen 23:3; Gen 50:10; 2 Sam 3:31;
 • 3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd* în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.
 • * Fapte 7:58; Fapte 9:1; Fapte 9:13; Fapte 9:21; Fapte 22:4; Fapte 26:10; Fapte 26:11; 1 Cor 15:9; Gal 1:13; Fil 3:6; 1 Tim 1:13;
 • 4 Cei ce se împrăştiaseră* mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.
 • * Mat 10:23; Fapte 11:19;
 • 5 Filip* s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.
 • * Fapte 6:5;
 • 6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea.
 • 7 Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri* necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi.
 • * Marc 16:17;
 • 8 Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.
 • 9 În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea* şi punea în uimire** pe poporul Samariei.
 • * Fapte 13:6; ** Fapte 5:36;
 • 10 Toţi, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte şi ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte mare.”
 • 11 Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.
 • 12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia* Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi, cât şi femei.
 • * Fapte 1:3;
 • 13 Chiar Simon a crezut şi, după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau.
 • Petru şi Ioan în Samaria
 • 14 Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.
 • 15 Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să* primească Duhul Sfânt.
 • * Fapte 2:38;
 • 16 Căci nu Se coborâse încă* peste niciunul din ei, ci fuseseră numai** botezaţi în Numele Domnului Isus.
 • * Fapte 19:2; ** Mat 28:19; Fapte 2:38; Fapte 10:48; Fapte 19:5;
 • 17 Atunci, Petru şi Ioan au pus* mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.
 • * Fapte 6:6; Fapte 19:6; Evr 6:2;
 • 18 Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani
 • 19 şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt.”
 • 20 Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai* crezut că darul** lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!
 • * Mat 10:8; 2 Imp 5:16; ** Fapte 2:38; Fapte 10:45; Fapte 11:17;
 • 21 Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.
 • 22 Pocăieşte-te dar de această răutate a ta şi roagă-te Domnului să* ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă,
 • * Dan 4:27; 2 Tim 2:25;
 • 23 căci văd că eşti plin de fiere amară* şi în lanţurile fărădelegii.”
 • * Evr 12:15;
 • 24 Simon a răspuns: „Rugaţi-vă* voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce aţi zis.”
 • * Gen 20:7; Gen 20:17; Exod 8:8; Num 21:7; 1 Imp 13:6; Iov 42:8; Iac 5:16;
 • 25 După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului şi după ce l-au propovăduit, Petru şi Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor.
 • Filip şi famenul etiopian
 • 26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”
 • 27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un* etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit** la Ierusalim ca să se închine,
 • * Tef 3:10; ** Ioan 12:20;
 • 28 se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
 • 29 Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”
 • 30 Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”
 • 31 Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.
 • 32 Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El* a fost dus ca o oaie la tăiere şi ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
 • * Isa 53:7; Isa 53:8;
 • 33 în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
 • 34 Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
 • 35 Atunci, Filip a luat cuvântul, a început* de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
 • * Luca 24:27; Fapte 18:28;
 • 36 Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă, ce* mă împiedică să fiu botezat?”
 • * Fapte 10:47;
 • 37 Filip a zis: „Dacă* crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred** că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
 • * Mat 28:19; Marc 16:16; ** Mat 16:16; Ioan 6:69; Ioan 9:35; Ioan 9:38; Ioan 11:27; Fapte 9:20; 1 Ioan 4:15; 1 Ioan 5:5; 1 Ioan 5:13;
 • 38 A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
 • 39 Când au ieşit din apă, Duhul* Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
 • * 1 Imp 18:12; 2 Imp 2:16; Ezec 3:12; Ezec 3:14;
 • 40 Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.
  Faptele apostolilor, capitolul 8