Filimon  


Capitolul 1
 • EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE FILIMON
 • 1 Pavel, întemniţat* al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarăşul** nostru de lucru,
 • * Efes 3:1; Efes 4:1; 2 Tim 1:8; Filim 1:9; ** Fil 2:25;
 • 2 către sora Apfia şi către Arhip*, tovarăşul nostru** de luptă, şi către Biserica din casa ta:
 • * Col 4:17; ** Fil 2:25; Rom 16:5; 1 Cor 16:19;
 • 3 Har* şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Efes 1:2;
 • 4 Mulţumesc* totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
 • * Efes 1:16; 1 Tes 1:2; 2 Tes 1:3;
 • 5 pentru că am auzit* despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
 • * Efes 1:15; Col 1:4;
 • 6 Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală* tot binele ce se face între noi în Hristos.
 • * Fil 1:9; Fil 1:11;
 • 7 În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate* prin tine.
 • * 2 Cor 7:13; 2 Tim 1:16; Filim 1:20;
 • 8 De aceea, măcar că* am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
 • * 1 Tes 2:6;
 • 9 vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar* acum întemniţat pentru Hristos Isus.
 • * Filim 1:1;
 • 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut* în lanţurile mele, pentru Onisim**1,
 • * Col 4:9; ** 1 Cor 4:15; Gal 4:19;
 • 11 care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor şi ţie, şi mie.
 • 12 Ţi-l trimit înapoi pe el, inima mea.
 • 13 Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca* să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
 • * 1 Cor 16:17; Fil 2:30;
 • 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca* binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
 • * 2 Cor 9:7;
 • 15 Poate* că el a fost despărţit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
 • * Gen 45:5; Gen 45:8;
 • 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate* preaiubit mai ales de mine şi** cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
 • * Mat 23:8; 1 Tim 6:2; ** Col 3:22;
 • 17 Dacă mă socoteşti dar ca prieten* al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
 • * 2 Cor 8:23;
 • 18 Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
 • 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
 • 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi* inima în Hristos!
 • * Filim 1:7;
 • 21 Ţi-am scris bizuit* pe ascultarea ta şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.
 • * 2 Cor 7:16;
 • 22 Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde* să vă fiu dăruit datorită** rugăciunilor voastre.
 • * Fil 1:25; Fil 2:24; ** 2 Cor 1:11;
 • 23 Epafras*, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
 • * Col 1:7; Col 4:12;
 • 24 tot aşa şi Marcu*, Aristarh**, Dima, Luca††, tovarăşii mei de lucru.
 • * Fapte 12:12; Fapte 12:25; ** Fapte 19:29; Fapte 27:2; Col 4:10; 2 Tim 4:11; †† 2 Tim 4:11;
 • 25 Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
 • * 2 Tim 4:22;
 • 1. Adică: Folositor.
Filimon, capitolul 1