Geneza  


Capitolul 16
 • Sarai şi Agar
 • 1 Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse* deloc copii. Ea avea o roabă** egipteancă, numită Agar.
 • * Gen 15:2; Gen 15:3; ** Gen 21:9; Gal 4:24;
 • 2 Şi Sarai a zis* lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut** stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat†† cele spuse de Sarai.
 • * Gen 30:3; ** Gen 20:18; Gen 30:2; 1 Sam 1:5; 1 Sam 1:6; Gen 30:3; Gen 30:9; †† Gen 3:17;
 • 3 Atunci, Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise* ca străin zece ani în ţara Canaan.
 • * Gen 12:5;
 • 4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ* pe stăpână-sa.
 • * 2 Sam 6:16; Prov 30:21; Prov 30:23;
 • 5 Şi Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea, şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece* Domnul între mine şi tine!”
 • * Gen 31:53; 1 Sam 24:12;
 • 6 Avram* a răspuns Saraiei: „Iată**, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci, Sarai s-a purtat rău cu ea, şi Agar a fugit de ea.
 • * Prov 15:1; 1 Pet 3:7; ** Iov 2:6; Ps 106:41; Ps 106:42; Ier 38:5; Exod 2:15;
 • Fuga Agarei. Naşterea lui Ismael
 • 7 Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, şi anume lângă izvorul* care este pe drumul ce duce la Şur**.
 • * Gen 25:18; ** Exod 15:22;
 • 8 El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.”
 • 9 Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpână-ta şi supune-te* sub mâna ei.”
 • * Tit 2:9; 1 Pet 2:18;
 • 10 Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi* foarte mult sămânţa şi ea va fi atât de multă la număr, că nu va putea fi numărată.”
 • * Gen 17:20; Gen 21:18; Gen 25:12;
 • 11 Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum eşti însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele* Ismael1, căci Domnul a auzit mâhnirea ta.
 • * Gen 17:19; Mat 1:21; Luca 1:13; Luca 1:31;
 • 12 El va fi ca* un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui şi va locui în** faţa tuturor fraţilor lui.”
 • * Gen 21:20; ** Gen 25:18;
 • 13 Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu eşti Dumnezeu care mă vede2!” Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut* aici spatele Celui ce m-a văzut!”
 • * Gen 31:42;
 • 14 De aceea, fântâna aceea s-a numit „Fântâna* Celui Viu care mă vede3”; ea este între** Cades şi Bared.
 • * Gen 24:62; Gen 25:11; ** Num 13:26;
 • 15 Agar* a născut lui Avram un fiu şi Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael**.
 • * Gal 4:22; ** Gen 16:11;
 • 16 Avram era de optzeci şi şase de ani când i-a născut Agar pe Ismael.
 • 1. Ismael vine din două cuvinte, care înseamnă: Dumnezeu aude.
 • 2. Evreieşte: El-Roi.
 • 3. Evreieşte: Lahai-Roi.
  Geneza, capitolul 16