Geneza  


Capitolul 3
 • 1 Şarpele* era mai** şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?”
 • * Apoc 12:9; Apoc 20:2; ** Mat 10:16; 2 Cor 11:3;
 • 2 Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
 • 3 Dar*, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’”
 • * Gen 2:17;
 • 4 Atunci, şarpele* a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri,
 • * Gen 3:13; 2 Cor 11:3; 1 Tim 2:14;
 • 5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi* se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
 • * Gen 3:7; Fapte 26:18;
 • 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat*; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul** a mâncat şi el.
 • * 1 Tim 2:14; ** Gen 3:12; Gen 3:17;
 • Păcatul lui Adam
 • 7 Atunci li s-au deschis* ochii la amândoi; au cunoscut** că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri1 din ele.
 • * Gen 3:5; ** Gen 2:25;
 • 8 Atunci au auzit glasul* Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei2, şi omul şi nevasta lui s-au ascuns** de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
 • * Iov 38:1; ** Iov 31:33; Ier 23:24; Amos 9:3;
 • 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
 • 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică*, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
 • * Gen 2:25; Exod 3:6; 1 Ioan 3:20;
 • 11 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
 • 12 Omul a răspuns: „Femeia* pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
 • * Gen 2:18; Iov 31:33; Prov 28:13;
 • 13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele* m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
 • * Gen 3:4; 2 Cor 11:3; 1 Tim 2:14;
 • 14 Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână*.
 • * Isa 65:25; Mica 7:17;
 • 15 Vrăjmăşie* voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa** ei. Aceasta†† îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
 • * Mat 3:7; Mat 13:38; Mat 23:33; Ioan 8:44; Fapte 13:10; 1 Ioan 3:8; ** Ps 132:11; Isa 7:14; Mica 5:3; Mat 1:23; Mat 1:25; Luca 1:31; Luca 1:34; Luca 1:35; Gal 4:4; Rom 16:20; Col 2:15; Evr 1:14; 1 Ioan 5:5; Apoc 12:7; Apoc 12:17; †† Ps 48:6; Isa 13:8; Isa 21:3; Ioan 16:21; 1 Tim 2:15;
 • 16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu* durere vei naşte copii, şi dorinţele** tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
 • * Gen 4:7; ** 1 Cor 11:3; 1 Cor 14:34; Efes 5:22-24; Tit 2:5; 1 Pet 3:1; 1 Pet 3:5; 1 Pet 3:6; 1 Sam 15:13;
 • 17 Omului i-a zis: „Fiindcă* ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat** din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat†† este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă*† să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
 • * Gen 3:6; ** Gen 2:17; Ecl 1:2; Ecl 1:3; Isa 24:5; Isa 24:6; Rom 8:20; †† Iov 5:7; Ecl 2:23; *† Iov 31:40;
 • 18 spini* şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci** iarba de pe câmp.
 • * Ps 104:14; ** Ecl 1:13; 2 Tes 3:10;
 • 19 În sudoarea* feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână** eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
 • * Gen 2:7; ** Iov 21:26; Iov 34:15; Ps 104:29; Ecl 3:20; Ecl 12:7; Rom 5:12; Evr 9:27; Gen 3:5; Isa 19:12; Isa 47:12; Isa 47:13; Ier 22:23;
 • 20 Adam a pus nevestei sale numele Eva3, căci ea a fost mama tuturor celor vii.
 • 21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.
 • 22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată* că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să** ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”
 • * Gen 2:9; ** Gen 4:2; Gen 9:20;
 • 23 De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca* să lucreze pământul, din care fusese luat.
 • * Gen 2:8;
 • 24 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul* grădinii Edenului a pus nişte heruvimi**, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.
 • * Ps 104:4; Evr 1:7; ** Exod 25:18-22; Ezec 28:11-16;
 • 1. Sau: cingători.
 • 2. Evreieşte: vântul.
 • 3. Adică: Viaţă.
  Geneza, capitolul 3