Geneza  


Capitolul 4
 • Cain şi Abel
 • 1 Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”
 • 2 A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar*.
 • * Gen 3:23; Gen 9:20;
 • 3 După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare1 din roadele* pământului.
 • * Num 18:12;
 • 4 Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi* născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere** spre Abel şi spre jertfa lui,
 • * Num 18:17; Prov 3:9; ** Evr 11:4;
 • 5 dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi* i s-a posomorât faţa.
 • * Gen 31:2;
 • 6 Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?
 • 7 Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândeşte* la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”
 • * Iac 1:15;
 • 8 Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât*.
 • * Mat 23:35; 1 Ioan 3:12; Iuda 1:11;
 • Pedeapsa lui Cain
 • 9 Domnul a zis lui Cain: „Unde* este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu**. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”
 • * Ps 9:12; ** Ioan 8:44;
 • 10 Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul* sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.
 • * Evr 12:24; Apoc 6:10;
 • 11 Acum, blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!
 • 12 Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.”
 • 13 Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
 • 14 Iată că Tu* mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa** Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ, şi oricine mă va găsi mă va omorî.”
 • * Iov 15:20-24; ** Ps 51:11; Gen 9:6; Num 35:19; Num 35:21; Num 35:27;
 • 15 Domnul i-a zis: „Nicidecum, ci, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte* ori.” Şi Domnul a hotărât** un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.
 • * Ps 79:12; ** Ezec 9:4; Ezec 9:6;
 • 16 Apoi, Cain a ieşit* din Faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod2, la răsărit de Eden.
 • * 2 Imp 13:23; 2 Imp 24:20; Ier 23:39; Ier 52:3;
 • Cain şi urmaşii lui
 • 17 Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate şi a pus* acestei cetăţi numele fiului său Enoh.
 • * Ps 49:11;
 • 18 Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael şi Metuşael a fost tatăl lui Lameh.
 • 19 Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada şi numele celeilalte era Ţila.
 • 20 Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi păzesc vitele.
 • 21 Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl* tuturor celor ce cântă cu alăuta şi cu cavalul.
 • * Rom 4:11; Rom 4:12;
 • 22 Ţila, de partea ei, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă şi de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.
 • 23 Lameh a zis nevestelor sale: „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul meu! Am omorât un om pentru rana mea Şi un tânăr pentru vânătăile mele.
 • 24 Cain* va fi răzbunat de şapte ori, Iar Lameh, de şaptezeci de ori câte şapte.”
 • * Gen 4:15;
 • Naşterea lui Set
 • 25 Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a* pus numele Set3; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.
 • * Gen 5:3;
 • 26 Lui Set i s-a născut* şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme** Numele Domnului.
 • * Gen 5:6; ** 1 Imp 18:24; Ps 116:17; Ioel 2:32; Tef 3:9; 1 Cor 1:2;
 • 1. Sau: o jertfă pentru păcat.
 • 2. Adică: Fugă.
 • 3. Adică: Înlocuit.
  Geneza, capitolul 4