Isaia  


Capitolul 20
 • Asur împotriva Egiptului şi Etiopiei
 • 1 În anul când a venit Tartan* la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul şi l-a luat,
 • * 2 Imp 18:17;
 • 2 în vremea aceea, Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoţ şi i-a zis: „Du-te, dezleagă-ţi sacul de pe coapse* şi scoate-ţi încălţămintea din picioare!” El a făcut aşa, a umblat** gol şi desculţ.
 • * Zah 13:4; ** 1 Sam 19:24; Mica 1:8; Mica 1:11;
 • 3 Şi Domnul a zis: „După cum robul meu Isaia umblă gol şi desculţ trei ani de zile, ca* semn şi înştiinţare pentru Egipt şi pentru Etiopia,
 • * Isa 8:18;
 • 4 tot aşa şi împăratul Asiriei va lua din Egipt şi din Etiopia prinşi de război şi surghiuniţi, tineri şi bătrâni, goi şi desculţi şi* cu spinarea descoperită, spre ruşinea Egiptului.
 • * 2 Sam 10:4; Isa 3:17; Ier 13:22; Ier 13:26; Mica 1:11;
 • 5 Atunci* se vor îngrozi şi se vor ruşina cei ce îşi puseseră încrederea în Etiopia şi se făleau cu Egiptul.
 • * 2 Imp 18:21; Isa 30:3; Isa 30:5; Isa 30:7; Isa 36:6;
 • 6 Şi locuitorii de pe ţărmul acesta vor zice în ziua aceea: ‘Iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bizuiserăm ca să fim ajutaţi şi să fim izbăviţi de împăratul Asiriei! Cum vom scăpa acum?’”
  Isaia, capitolul 20