Isaia  


Capitolul 32
 • 1 Atunci împăratul* va împărăţi cu dreptate şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire.
 • * Ps 45:1; Ier 23:5; Osea 3:5; Zah 9:9;
 • 2 Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului şi ca un* loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete.
 • * Isa 4:6; Isa 25:4;
 • 3 Ochii* celor ce văd nu vor mai fi legaţi şi urechile celor ce aud vor lua aminte.
 • * Isa 29:18; Isa 35:5; Isa 35:6;
 • 4 Inima celor uşuratici va pricepe şi va înţelege şi limba gângavilor va vorbi iute şi desluşit.
 • 5 Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mişelul nu se va mai numi cu inimă largă.
 • 6 Căci nebunul spune nebunii şi inima lui gândeşte rău, ca să lucreze în chip nelegiuit şi să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând şi să ia băutura celui însetat.
 • 7 Armele mişelului sunt nimicitoare; el face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă.
 • 8 Dar cel ales la suflet face planuri alese şi stăruieşte în planurile lui alese.
 • 9 Femei fără grijă*, sculaţi-vă şi ascultaţi glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvântul meu!
 • * Amos 6:1;
 • 10 Într-un an şi câteva zile, veţi tremura, nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor şi strângerea poamelor nu va mai veni.
 • 11 Îngroziţi-vă, voi, cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Dezbrăcaţi-vă, dezgoliţi-vă şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
 • 12 Bateţi-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumuseţea câmpiilor şi de rodnicia viilor.
 • 13 Pe* pământul poporului meu cresc spini şi mărăcini, chiar şi în toate casele de plăcere ale cetăţii** celei vesele.
 • * Isa 34:13; Osea 9:6; ** Isa 22:2;
 • 14 Casa împărătească* este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată; dealul şi turnul vor sluji pe vecie ca peşteri; măgarii sălbatici se vor juca în ele şi turmele vor paşte
 • * Isa 27:10;
 • 15 până când se va turna Duhul* de sus peste noi; atunci pustia** se va preface în pământ şi pometul va fi privit ca o pădure.
 • * Ps 104:30; Ioel 2:28; ** Isa 29:17; Isa 35:2;
 • 16 Atunci nepărtinirea va locui în pustie şi neprihănirea îşi va avea locuinţa în pomet.
 • 17 Lucrarea* neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
 • * Iac 3:18;
 • 18 Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.
 • 19 Dar pădurea va fi prăbuşită sub grindină, şi cetatea*, plecată adânc**.
 • * Isa 30:30; ** Zah 11:2;
 • 20 Ferice de voi, care semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor şi care daţi drumul pretutindeni boului* şi măgarului!
 • * Isa 30:24;
  Isaia, capitolul 32