Isaia  


Capitolul 34
 • 1 Apropiaţi-vă*, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte** pământul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei!
 • * Ps 49:1; ** Deut 32:1;
 • 2 Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.
 • 3 Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu* şi se topesc munţii de sângele lor.
 • * Ioel 2:20;
 • 4 Toată* oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul** ca o carte şi toată oştirea lor cade cum cade frunza†† de viţă, cum cade frunza de smochin.
 • * Ps 102:26; Ezec 32:7; Ezec 32:8; Ioel 2:31; Ioel 3:15; Mat 24:29; 2 Pet 3:10; ** Apoc 6:14; Isa 14:12; †† Apoc 6:13;
 • 5 „Căci sabia* Mea”, zice Domnul, „s-a îmbătat în ceruri; iată, se** va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc.”
 • * Ier 46:10; ** Ier 49:7; Mal 1:4;
 • 6 Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor şi ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; căci Domnul* ţine un praznic de jertfe la Boţra şi un mare măcel este în ţara Edomului.
 • * Isa 63:1; Ier 49:13; Tef 1:7;
 • 7 Bivolii cad împreună cu ei şi boii, împreună cu taurii; ţara lor se adapă cu sânge şi ţărâna se umple de grăsime.
 • 8 Căci este o zi de răzbunare* a Domnului, un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion.
 • * Isa 63:4;
 • 9 Pâraiele* Edomului se vor preface în smoală şi pulberea lui, în pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde.
 • * Deut 29:23;
 • 10 Nu se va stinge nici zi, nici noapte, şi fumul* lui se va înălţa în veci. Din** veac în veac va fi pustiit şi nimeni nu va trece prin el în veci de veci.
 • * Apoc 14:11; Apoc 18:18; Apoc 19:3; ** Mal 1:4;
 • 11 Ci* pelicanul şi ariciul îl vor stăpâni, bufniţa şi corbul îl vor locui. Se** va întinde peste el funia pustiirii şi cumpăna nimicirii.
 • * Isa 14:23; Tef 2:14; Apoc 18:2; ** 2 Imp 21:13; Plang 2:8;
 • 12 Nu vor mai fi în el fruntaşi, ca să aleagă un împărat, şi toţi voievozii lui vor fi nimiciţi.
 • 13 În casele lui împărăteşti vor creşte spinii*; în cetăţuile lui, mărăcini şi urzici. Acolo** vor fi locuinţa şacalilor şi vizuina struţilor.
 • * Isa 32:13; Osea 9:6; ** Isa 13:21;
 • 14 Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici şi ţapii păroşi se vor chema unii pe alţii. Acolo îşi va avea locuinţa năluca nopţii şi îşi va găsi un loc de odihnă.
 • 15 Acolo îşi va face cuibul şarpele de noapte, îşi va pune ouăle, le va cloci şi îşi va strânge puii la umbra lui; acolo se vor strânge toţi ulii: fiecare la tovarăşul lui.
 • 16 Căutaţi în cartea* Domnului şi citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu va da greş, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni.
 • * Mal 3:16;
 • 17 El a tras la sorţi pentru ele şi mâna Lui le-a împărţit cu funia de măsurat ţara aceasta: ele o vor stăpâni totdeauna şi o vor locui din veac în veac.
  Isaia, capitolul 34