Judecatorii  


Capitolul 1
 • JUDECĂTORII
 • * Ps 106:34-36; Fapte 13:20; Ier 50:6;
 • Iuda bate pe canaaniţi şi fereziţi
 • 1 După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat* pe Domnul şi au zis: „Cine dintre noi să se suie întâi împotriva canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?”
 • * Num 27:21; Jud 20:18;
 • 2 Domnul a răspuns: „Iuda* să se suie; iată că am dat ţara în mâinile lui.”
 • * Gen 49:8;
 • 3 Şi Iuda a zis fratelui său Simeon: „Suie-te împreună cu mine în ţara care mi-a căzut la sorţi şi să luptăm împotriva canaaniţilor şi voi merge* şi eu cu tine în ţara care ţi-a căzut la sorţi.” Şi Simeon s-a dus cu el.
 • * Jud 1:17;
 • 4 Iuda s-a suit şi Domnul a dat pe canaaniţi şi pe fereziţi în mâinile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec*.
 • * 1 Sam 11:8;
 • 5 Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta împotriva lui şi au bătut pe canaaniţi şi fereziţi.
 • 6 Adoni-Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit şi l-au prins şi i-au tăiat degetele cele mari de la mâini şi de la picioare.
 • 7 Adoni-Bezec a zis: „Şaptezeci de împăraţi, cu degetele cele mari de la mâini şi de la picioare tăiate, strângeau mâncare sub masa mea; Dumnezeu îmi răsplăteşte şi mie* cum am făcut.” L-au dus la Ierusalim şi a murit acolo.
 • * Lev 24:19; 1 Sam 15:33; Iac 2:13;
 • 8 Fiii* lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului şi l-au luat; l-au trecut prin ascuţişul sabiei şi au dat foc cetăţii.
 • * Ios 15:63;
 • 9 Fiii* lui Iuda s-au coborât apoi ca să bată pe canaaniţi, care locuiau muntele, ţinutul de miazăzi şi câmpia.
 • * Ios 10:36; Ios 11:21; Ios 15:13;
 • 10 Iuda a pornit împotriva canaaniţilor care locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat-Arba*, şi a bătut pe Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai.
 • * Ios 14:15; Ios 15:13; Ios 15:14;
 • 11 De acolo* a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
 • * Ios 15:15;
 • 12 Caleb* a zis: „Voi da pe fiică-mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua.”
 • * Ios 15:16; Ios 15:17;
 • 13 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai* mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa.
 • * Jud 3:9;
 • 14 Când* a intrat ea la Otniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a coborât de pe măgar; şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?”
 • * Ios 15:18; Ios 15:19;
 • 15 Ea i-a răspuns: „Dă-mi un dar*, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi Caleb i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
 • * Gen 33:11;
 • 16 Fiii* Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din Cetatea Finicilor**, împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda la miazăzi de Arad şi s-au dus†† de s-au aşezat între popor.
 • * Jud 4:11; Jud 4:17; 1 Sam 15:6; 1 Cron 2:55; Ier 35:2; ** Deut 34:3; Num 21:1; †† Num 10:32;
 • 17 Iuda* a pornit cu fratele său Simeon şi au bătut pe canaaniţii care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăvârşire şi au numit-o Horma** (Nimicire).
 • * Jud 1:3; ** Num 21:3; Ios 19:4;
 • 18 Iuda a mai pus mâna pe Gaza* şi pe ţinutul ei, pe Ascalon şi pe ţinutul lui şi pe Ecron şi pe ţinutul lui.
 • * Ios 11:22;
 • 19 Domnul* a fost cu Iuda; şi Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care** de fier.
 • * Jud 1:2; 2 Imp 18:7; ** Ios 17:16; Ios 17:18;
 • 20 Au dat* Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, şi el a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac.
 • * Num 14:24; Deut 1:36; Ios 14:9; Ios 14:13; Ios 15:13; Ios 15:14;
 • Cruţarea canaaniţilor
 • 21 Fiii* lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim, şi iebusiţii au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi.
 • * Ios 15:63; Ios 18:28;
 • 22 Casa lui Iosif s-a suit şi ea împotriva Betelului, şi Domnul* a fost cu ei.
 • * Jud 1:19;
 • 23 Cei din casa lui Iosif au iscodit* Betelul, care mai înainte se chema Luz**.
 • * Ios 2:1; Ios 7:2; Jud 18:2; ** Gen 28:19;
 • 24 Străjerii au văzut pe un om ieşind din cetate şi i-au zis: „Arată-ne pe unde putem intra în cetate şi vom avea milă* de tine.”
 • * Ios 2:12; Ios 2:14;
 • 25 El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Şi au trecut cetatea prin ascuţişul sabiei, dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui.
 • 26 Omul acela s-a dus în ţara hetiţilor; a zidit o cetate şi i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi.
 • 27 Manase* n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din Ibleam şi satele dimprejurul lui, din Meghido şi satele dimprejurul lui, aşa încât canaaniţii au izbutit să rămână în ţara aceasta.
 • * Ios 17:11; Ios 17:12; Ios 17:13;
 • 28 Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit.
 • 29 Efraim* n-a izgonit pe canaaniţii care locuiau la Ghezer şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer.
 • * Ios 16:10; 1 Imp 9:16;
 • 30 Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol*, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir.
 • * Ios 19:15;
 • 31 Nici Aşer* n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob,
 • * Ios 19:24-30;
 • 32 şi aşeriţii* au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit.
 • * Ps 106:34; Ps 106:35;
 • 33 Neftali* n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat şi a locuit** în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost supuşi la un bir.
 • * Ios 19:38; ** Jud 1:32; Jud 1:30;
 • 34 Amoriţii au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan şi nu i-au lăsat să se coboare în câmpie.
 • 35 Amoriţii au izbutit să rămână la Har-Heres, la Aialon* şi la Şaalbim, dar mâna casei lui Iosif a apăsat asupra lor şi au fost supuşi la un bir.
 • * Ios 19:42;
 • 36 Ţinutul amoriţilor se întindea de la suişul* Acrabim, de la Sela, şi în sus.
 • * Num 34:4; Ios 15:3;
Judecatorii, capitolul 1  
Versetul zilei
Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
1 Petru 1:17
Pune-l pe pagina ta